חברי מועצת עיריית כפר סבא. צילום רמי זרנגר
חברי מועצת עיריית כפר סבא הנכנסים והיוצאים. צילום רמי זרנגר

לגזור ולשמור: צומת השרון חושף את מסמך המדיניות של הקואליציה החדשה של רפי סער

חברי סיעות הקואליציה החדשה בכפר סבא חתמו על מסמך לפיו הם מתחייבים, בין השאר, לפעול להקמת חטיבת ביניים בשכונה הירוקה וגם במזרח העיר, לשדרג את רחוב ויצמן, להקים מרכז אקדמי בעיר ולשמר את קולנוע עמל. כל הפרטים

פורסם בתאריך: 14.1.19 17:22

פרסום ראשון: צומת השרון חושף את קווי היסוד של הקואליציה החדשה במועצת עיריית כפר סבא, מדיניות העירייה ודרך ניהולה, כפי שנחתמו בנספח להסכם הקואליציוני ב-10 בינואר בין כל סיעות הקואליציה. נציין כי בקדנציות קודמות סעיפים דומים בדרך כלל נחתמו כחלק מההסכמים הקואליציוניים, אולם הפעם בשל ריבוי הסיעות בקואליציה המסמך גדל והפך להיות מעין מסמך עקרונות. המסמך נוסח במשך ימים ארוכים תוך משא ומתן חריף בין הצדדים, במיוחד בין סיעות "תנופה" ו"מרצ", וניכר שחלק מהניסוחים מעורפלים ומהלכים על הקו הדק בין חילונים לדתיים. רק לשם דוגמה, באף סעיף לא נכתב כי יישמר הסטטוס קוו.

"כל חברי הקואליציה בכל תקופת כהונתם מתחייבים לפעול כמיטב יכולתם, במטרה לקדם את העיר כפר סבא, לטפח את השירות בעיר, לשפר את הדיאלוג עם התושבים תוך שקיפות, נגישות, מעורבות, ניהול עירוני תקין וראיית התושב במרכז, שיהוו את ערכי הליבה של כלל התהליכים העירוניים", נכתב בראש המסמך. "כל חברי הקואליציה יפעלו להגשמת מדיניות העירייה וניהול העיר, אשר יבואו לידי ביטוי בין השאר בנושאים הבאים".

הסעיפים הבולטים בהסכם הם: הסיעות יפעלו באופן שוויוני לקידום החינוך ולשאיפה למצוינות לטובת כלל ילדי כפר סבא, תוך קידום מדיניות ראש העיר להצבת החינוך בראש סדר העדיפויות, יפעלו להתחדשות בחינוך הציבורי תוך יישום מודלים פדגוגים חדשניים ותוכניות לימוד מתקדמות ובכלל זה יפעלו ליישום השלמת הקמת מוסדות חינוך נוספים ברחבי העיר לרבות הקמת חטיבת ביניים במערב העיר (בשכונה הירוקה) ובמזרחה, בשיתוף נציגי השכונה, מעונות יום, גני ילדים, הקמת מרכזי מצוינות, קידום מדיניות של מגוון שיטות בחינוך.

בנוסף נציגי הקואליציה יפעלו לקידום הקמת אקדמיה בעיר ומבני ציבור נוספים, השוואת תנאי החינוך הדתי והחרדי לחינוך הכללי לרבות בתחומי התשתיות וההסעות, ויפעלו לשדרוג התשתיות הפיזיות בכל מוסדות החינוך. עוד מוסכם כי פעילויות של עמותות חדשות החל מספטמבר 2019 יבוצעו רק לאחר אישור מנהל/ת אגף החינוך.

אחד הסעיפים החשובים הוא קידום פתרונות תחבורתיים שונים, לרבות בתחום התחבורה הציבורית בכל חלקי העיר ובשכונות ובכלל זאת שאטלים לתחנות הרכבת וכולל קווי מוניות שירות למקומות חיוניים ופנאי, שיפור נושא הסעות תלמידים, רישות העיר בשבילי אופניים, שיפור החנייה בעיר וקידום הבטיחות בדרכים בעיר, לרווחת כלל התושבים. כמו כן יפעלו נציגי סיעות הקואליציה לקידום בניית מחלף קניאל.

אפרופו תחבורה, נציגי סיעות הקואליציה ייקחו אחריות גם לקידום מתחמי המסחר בעיר ובעיקר ברחוב ויצמן וברחובות המסתעפים ממנו, תוך אימוץ מודלים מתקדמים והפיכת רחובות אלו ל-"mall street".

במקביל הוחלט שנציגי סיעות הקואליציה יפעלו לקידום התרבות בעיר לקיומם של אירועי תרבות במרכזי תרבות עירוניים ובכלל זה בהיכל התרבות והאודיטוריום, בשכונות ובפארקים שברחבי העיר. כמו כן יפעלו על מנת שאירועים במסגרת אירועי יום העצמאות, יתקיימו הן במרכז העיר והן ברחבי השכונות.

בנוסף נציגי סיעות הקואליציה יפעלו לקידום נושא הצעירים בעיר, למתן פתרונות דיור לצעירים, קידום פרויקטים של "מחיר למשתכן", יפעלו למשיכת סטודנטים לעיר ויקדמו, בשיתוף פעולה עם ראש העיר, הקמתה של ועדת היגוי לטיפול בנושא. גם אמני כפר סבא מרוויחים מן ההסכם הזה ויזכו למקום מרכזי בעיר להצגת יצירותיהם.

נציגי סיעות הקואליציה ידאגו לסייע לעולים חדשים, יפעלו למצוינות במענה לצרכים ולרווחת האזרחים הוותיקים בעיר, והקמת בית של קבע לגמלאים בשכונות הירוקות וברחבי העיר באזורים בהם חסר מבנים מעין אלו, וכן להנחלת ערכי ההתנדבות והתרומה לקהילה.

באשר לתחושת בטחון התושבים בעיר, חברי הקואליציה יפעלו לחיזוק הביטחון ברחבי העיר והשכונות ובכלל זה תגבור מערך ניידות של שיטור עירוני, עידוד הקמת צוותי חירום שכונתיים (צח"ש) ומשמר שכונות בשיתוף העירייה, כמו כן יפעלו למיגור תופעות האלימות והשימוש בסמים ובאלכוהול.

אחד הנושאים שהפעילים לשימור מבנה קולנוע עמל עמלו עליו הוא הבטחה מכל המועמדים לראשות העיר שיעשו כן. על פי ההסכם נציגי סיעות הקואליציה יפעלו לטובת שימור אתרים ומבנים ברחבי העיר, כפי שתאושר במועצת העיר ובכלל זה, מבנה "עמל" והחזרתו כמבנה ציבור. בנוסף ישומר אופיו המיוחד של גן הברון מנשה ותמנע בו כל פעילות מסחרית.

גם מפעל בראון בהסכם. על פי ההסכם הסיעות יפעלו לטיפוח חזות פני העיר ולקידום נושאים הקשורים באיכות הסביבה, מחזור, מניעת מטרדים ורעש, זיהום אויר וקרינה. ובכלל זה נקיטת כלל האמצעים להכרזת מפעל בראון כמפגע ריח, ביצוע אכיפה ונקיטת כלל הפעולות להבטחת אויר נקי, קידום פינוי מתחם קניאל ופעילות להקטנת זיהום אויר בכל חלקי העיר.

בתחום הספורט נכתב כי נציגי סיעות הקואליציה יפעלו להקמת ושדרוג מתקני ספורט לרבות שדרוג האצטדיון העירוני וארנה לכדורסל וחיזוק שיתוף הפעולה עם כל אגודות הספורט בעיר. כמו כן תורחב חלוקת המלגות לספורטאים המצטיינים.

יתר הסעיפים נוגעים להנגשת העירייה והשקיפות הציבורית, תוך חתירה לשיפור מתמיד ולמצוינות בשירות  לתושב, הקפדה על איכות מתן השירות לתושבי העיר, בשקיפות מרבית, שיתוף ציבור וקידום הטכנולוגיה והעיר החכמה; קידום השוויון המגדרי בעיר ולדאוג לכך שאף תושב בעיר לא יופלה לרעה; יפעלו לפיתוח העיר מבחינה תכנונית ואורבנית, קידום התחדשות עירונית, ייעוד שטחים בעיר בהתאם לצרכי כלל הציבור על כל גווניו ומגזריו, תוך שמירה על צביונה של העיר ככל האפשר; יפעלו לקידום החינוך לגיל הרך, ליצירת רצף חינוכי בין הגן והצהרון, לחיזוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות עד גיל 3 לשם הגנה על שלומם, בטיחותם ולשם הבטחת מתן תנאים נאותים בסביבה טיפולית וחינוכית הולמת. כמו כן יפעלו להקמת מרכזים עירוניים חדשני לפעוטות, אשר יציע מגוון פעילויות מגיל לידה עד גיל 3.

עוד נכתב כי חברי הקואליציה יפעלו לעידוד הצטרפותם של בני נוער לתנועות הנוער; יעשה מאמץ למציאת פתרונות פנאי ובילוי לכל בני הנוער; יפעלו להקמת מבני קבע לחניכי תנועות הנוער וכן להקמת מרכזים קהילתיים הן במערב העיר לרבות שכונת עליה והשכונות הירוקות, והן במזרח העיר (לרבות אלי כהן/תקומה, יוספטל) וכן השלמת בניית המק"ד במרכז העיר; יפעלו לעידוד פתיחת עסקים גדולים וקטנים בעיר בשילוב מסחר ובילוי ולפיתוח אזורי התעסוקה בכפר סבא; יפעלו לקידום כל מהלך למען מודעות לאנשים עם מוגבלויות בכל הגילים ולמען נגישות עבורם בכל מישורי החיים; יפעלו להקמת מבנים קהילתיים ברחבי העיר והשכונות ככל שידרשו; ויפעלו להגנה על בעלי חיים, להגדלת ושיפור גינות כלבים ופינות האכלה לחתולים.

 

 

תגובות

3 תגובות
3 תגובות
 1. מיכאל

  מי צריך מרכז אקדמי בשקל תשעים? בזבוז זמן וכסף גם לסטודנטים וגם לעיריה. אנחנו מוצפים במכללות שקר כלשהו. לא צריך עוד אחת.

 2. שושי כהן

  ונקוה שמירוצים יהיו בימי חול ולא בשבת ומוסיקה לא בימי ספירת העומר אלא בימים רגילים גם דתיים משלמים ארנונה ובהצלחה לראש העיר היקר מר סער ולכל חברי המועצה ישר כח

 3. אבישי

  איך יכול להיות שיובל לוי חבר קואליציה ומחזיק בעתירה כנגד עיריית כפר סבא ?
  רקוב מהשורש

🔔

עדכונים חמים מ"צומת השרון כפר סבא"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר