עיריית כפר סבא. צילום ניר קידר
עיריית כפר סבא. צילום ניר קידר

רפי סער על תקציב העירייה: "אנחנו מחויבים לנהוג באחריות מרבית לאור הפערים הרבים שנוצרו לאורך השנים"

מועצת העיר אמורה לאשר את התקציב העירוני כשברקע חובות של 280 מיליון שקלים משנים קודמות. מחצית מתקציב הפיתוח מיועד לשיפוץ מוסדות חינוך. שמונה מיליון לשבילי אופניים. גם האצטדיון ישודרג. יו"ר ועדת הכספים: "המדיניות שהייתה בשנים האחרונות רוקנה את הקופה והביאה אותנו למשבר כלכלי"

פורסם בתאריך: 3.4.19 16:58

מועצת העיר כפר סבא אמורה לאשר בעוד כשבועיים את התקציב העירוני לשנת 2019. על פי הנתונים בקובץ שהועבר לחברי מועצת העיר (והוא כאמור נתון לשינויים) עומד התקציב על 843.4 מיליון שקלים לעומת 808 מיליון בשנת 2018. מדובר בגידול של 35 מיליון שקלים בתקציב לעומת תקציב אשתקד, מתוכם 10 מיליון הם גידול הכנסות מארנונה. היתר מגיע מהכנסות נוספות, תקציבים ממלכתיים ותמיכות.

בפרק ההוצאות באגפים, תקציב אגף החינוך גדל בסכום של 5.2 מיליון שקלים ויעמוד על 346.7 מיליון שהם 41 אחוז מהתקציב הכולל. כמו כן גדל תקציב האגף לאיכות הסביבה ב-5.5 מיליון שקלים מ-104 מיליון שקלים ל-110 השנה. בנוסף תקציב אגף הנוער עומד על 11 מיליון שקלים, תקציב התרבות והספורט עומד על 57 מיליון שקלים. תקציב האגף לשירותי דת גדל במיליון שקלים, מ-6.1 מיליון אשתקד ל-7.2 מיליון שקלים השנה. באגף הקיימות, התווספו 380 אלף שקלים ותקציב אגף הרווחה גדל בשישה מיליון שקלים ועומד על 87 מיליון שקלים בסך הכל.

בפרק ההוצאות על פי מחלקות, ניתן לראות כי תקציב מחלקת הניקיון גדל בארבעה מיליון שקלים ועומד על 60.6 מיליון שקלים. תקציב הפיקוח המשולב עומד על 9.5 מיליון שקלים, גידול של 2.7 מיליון שקלים. בחינוך הגידול העיקרי הוא של 6.2 מיליון בתקציב מחלקת גני הילדים, בהסעות יש גידול של 2.5 מיליון שקלים. בתקציב חטיבות הביניים ישנה הפחתה של 1.6 מיליון שקלים ובתיכונים הפחתה של 3.3 מיליון שקלים. ברווחה חל גידול של מיליון שקל הן בשירותי שיקום והן בשירותים לאנשים עם מוגבלויות.

על פי המסמך, התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) יעמוד על 165.5 מיליון שקלים (לעומת 161.4 מיליון שקלים בשנת 2018) שמתוכם חצי ממנו – 52 אחוז מיועד לחינוך ובכלל זה 85.8 מיליון שקלים על שיפוצי מוסדות חינוך (46.5 מיליון) ובינוי (32 מיליון). התב"ר השני בגודלו הוא על הנדסה ומהווה 22 אחוז מהתב"ר, ועיקרו 14.6 מיליון על תחבורה, 4.7 מיליון על תכנון, 4 מיליון על כבישים ושצ"פים ו-3 מיליון על הנגשות. 1.9 מיליון יושקעו בפינוי ובנוי.יותר מ-8 מיליון שקלים יוקצו השנה לשבילי אופניים, סכום חסר תקדים. 1.18 מיליון הוקצו לתכנון שכונת תקומה ו-150 אלף לטובת פינוי בינוי בשכונת כיסופים. 10 מיליון שקלים לטובת הקמת חטיבת ביניים (ובנוסף 43 מיליון בשנה הבאה) וכן תכנון תיכון חמישי בעיר תוקצב בחצי מיליון שקלים. 3.7 מיליון הוקצו עבור שדרוג האצטדיון העירוני.נזכיר כי תקציב העירייה ממשיך להתנהל בחלוקה של התקציב ל-1/12 של השנה הקודמת, משום שאין תקציב מאושר.

תקציב הפיתוח של השכונות הירוקות שמבוצע על ידי החברה הכלכלית יעמוד לשנת 2019 על 5.3 מיליון שקל בלבד לעומת התכנון שהופיע בתקצוב 2018 שעמד על 11.5 מיליון שקלים. הקיצוץ בתקציב הפיתוח על פני שלוש השנים הקרובות מגיע לסכום של 8.2 מיליון שקלים. הוא הופחת מ-29.5 מיליון שקלים ל-21.3 מיליון. התקציב הזה מיועד לפיתוח לסלילת אספלט, פיתוח חניות וחניונים ושצ"פים.

חברת מועצת העיר, עדי סקופ, שנבחרה על תקן נציגת השכונות הירוקות טוענת כי הקיצוץ עודכן בהתאם לעובדה שהפיתוח לשכונה נמצא בשלב מתקדם. "טיוטת התקציב משקפת השקעה אדירה בשכונות בין היתר בבניית חטיבת ביניים חדשה בשכונות בהשקעה של 63 מיליון שקלים", טענה. "שימור גן מנשה, בניית קאנטרי, הקמת היכל לגמלאים ולנוער, תוספות בניה בבית הספר רחל המשוררת וש"י עגנון, גינון וטיפול בעצים וכל פיתוח אחר שיידרש בכדי להתאים את השכונה לגידול באוכלוסייה ולצרכיה המשתנים. מאחר ורוב הפיתוח האינטנסיבי של התשתיות בשכונות הירוקות הסתיים, התקציב עודכן בהתאם. נמשיך לפעול כשרווחת תושבי השכונות הירוקות וכלל תושבי העיר לנגד עיננו".

מי שישבו עד כה על כתיבת התקציב הם ראש העירייה רפי סער, יחד עם גזבר העירייה שגיא רוכל והמנכ"ל איתי צחר. ביום שני השבוע קיבלו כל חברי מועצת העיר את הצעת התקציב מלאה כדי שיוכלו להתעמק בה לפני ההכרעה. דיונים על התקציב יתקיימו ב-7 באפריל השנה וב-10 באפריל, ואף ישנו מועד נוסף שנקבע טנטטיבית ב-14 לחודש למקרה שהשניים האלו לא יספיקו. אל הדיונים הוזמנו כל חברי המועצה ולא רק חברי ועדת הכספים, בנוסף לנציגי האגפים השונים בעירייה שיעברו יחד עם חברי המועצה על כל הסעיפים, יענו לשאלות ויסייעו בשינויים רלוונטיים שיוצעו לוועדת הכספים. הישיבה לאישור התקציב תתקיים ב-17 באפריל בישיבת מועצת העיר, ישיבה שלא מן המניין, ורק בה תתקבל ההחלטה המחייבת.

ראש העיר, רפי סער: "במהלך החודש האחרון התקיימו פגישות רבות הכוללות עשרות שעות עבודה עם מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה על התקציב העירוני. אנו מתמודדים עם מציאות תקציבית מורכבת ומאתגרת במיוחד שמחייבת אותנו לנהוג באחריות מרבית לאור הפערים הרבים שנוצרו לאורך השנים ועל מנת להשיג את היעדים שהצבתי כראש עיר. בתקציב הפיתוח שונו סדרי העדיפויות בהתאם לדגשים כפי שהצהרתי, במטרה לחדש את מוסדות החינוך הישנים ולהפוך אותם לראויים ללמידה, כיאה לתלמידי כפר סבא בשנת 2019. התוכנית תכלול הגדלה מאסיבית בתחום השיפוצים וההתאמות של מוסדות החינוך הוותיקים בעיר. בנוסף, ועל מנת לשדרג את חזות העיר, נתמקד השנה בשדרוג תשתיות, בקידום התחבורה והחנייה, וגנים ציבוריים כדי לשפר את איכות החיים בעירנו.

"חשוב להבין כי המסגרת התקציבית מוגבלת מאוד ובתקציב הרגיל המציאות מורכבת עוד יותר, לצורך שינוי סדרי העדיפויות הללו אנו נאלצים להקפיא פעולות רבות על מנת להצליח לנהל את העיר באזור תוך שמירה על היעדים המרכזיים תוך הבטחת השירות לתושבים. למרות הקשיים והאתגרים, החלטתי השנה, בשלב זה, לא להעלות את שיעור הארנונה ולנסות להתמודד על ידי צעדי התייעלות וקיצוצים בתקציב במטרה לא להשית נטל נוסף על התושבים. טיוטת הצעת התקציב העירוני לאחר שעמלנו עליה, נשלחה אל כל חברי המועצה שמוזמנים להשתתף בישיבות ועדת הכספים. לאחר מכן תעלה הצעת התקציב לאישור בישיבת מועצה מיוחדת. הבטחתי כי נאשר את התקציב עוד לפני חג הפסח ואנו עושים הכל על מנת שזה יקרה".

יש להדגיש כי בימים אלה נמצאת עיריית כפר סבא בשיאם של דיוני התקציב העירוני לשנת 2019, שלאחר מכן יעלה לאישור ועדת הכספים ומועצת העיר. טיוטת התקציב נידונה בימים אלו תוך התמודדות עם כלל האתגרים והמשימות הרבות העומדות לפתחה של העירייה. גיבוש תקציב הינו מלאכה מורכבת המחייבת אחריות רבה, בחינה לעומק של הנתונים ותכנון קפדני. וזאת במטרה להביא לתקציב איכותי ומיטבי.
חשוב להדגיש כי עיריית כפר סבא מתמודדת עם אתגרים תקציביים רבים ביניהם: שינויים דמוגרפיים בעיר, עומס מלוות, פיתוח מוסדות ציבור ומוסדות חינוך, תכניות פיתוח ורבים נוספים. למרות זאת, החליטה שלא להעלות את שיעור הארנונה לרווחת התושבים, זאת לצד שמירה על שירות מיטבי בכלל תחומי החיים".

"מדובר יהיה בתקציב לא פשוט בכלל", מעיד חבר ועדת הכספים, המשנה לראש העירייה חבר המועצה אורן כהן, "אין מאיפה להזיז את השמיכה ואי אפשר לקחת הרבה הלוואות שכן חובות העירייה עומדים על 280 מיליון שקלים. הייתה התלבטות קשה אם להעלות את המיסים או לצמצם את השירותים ובסופו של דבר ההחלטה הייתה לעשות את הכל כדי שלא להעלות את הארנונה. קיצצנו בתקנים, בהעלאות שכר, כולל אלה שקשורות לעובדה שהעיר חצתה את 100 אלף התושבים".

כלומר?

"כשמספר התושבים עובר את ה-100 אלף, כל המשכורות הצמודות של הבכירים עולות בשיעור מסוים. רפי לא אישר את ההעלאה ובפועל הקפיא אותה. כל תקני כוח האדם יישארו פחות או יותר דומים, למעט כמה חריגים באופן נקודתי. פרויקטים מסוימים בוטלו או נדחו. מה שעלה בצורה משמעותית בכל זאת זה סדר העדיפויות בכל הקשור לחינוך בהתאם לחזון ראש העירייה. תראה את שיפוצי הקיץ שעלו ביותר מפי שניים. אם עד עכשיו היה איזה טייס אוטומטי שמתחלק בצורה מסוימת, כלומר בית ספר אחד היה מקבל שדרוג משמעותי והשאר היו מסתפקים בפחות, אז עכשיו זה לא כך. בכל מקרה הוא בפירוש ביקש גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה להמעיט בדרישות כי הולכים לשנה קשה".

ממה נוצר הקושי הזה?

"רפי אמר בישיבת הקואליציה, והוא בקיא בזה יותר ממני, שמדובר בהתנהלות כלכלית של השנים האחרונות שהיא לא טובה. הוא אמר את זה בצורה ברורה".

"אתמול קיבלתי את טיוטת התקציב בפעם הראשונה ועוד לא הספקתי ללמוד אותה", אומרת ספורטה. "אני מאמינה שאעשה את זה בסוף השבוע הקרוב. התחייבנו להראות השקעה משמעותית בתחום התשתיות בחינוך – וכיוון שאכן הולכת להיות השקעה כזו אז היא תבוא על חשבון על דברים אחרים שנאלץ לצמצם. ובכל זאת אעשה כל מה שאני צריכה ויכולה לעשות כדי שלצד ההשקעה בתשתיות תהיה גם השקעה בפדגוגיה. זה נשמע ברור מאליו אבל חשוב לומר שהתשתיות באות כדי לתת את האפשרות לעשות פדגוגיה טובה יותר. זה מה שאני הולכת לבחון בתקציב וגם לעשות מה שצריך כדי שתהיה השקעה פדגוגית".

את מאוכזבת?

"אני לא מאוכזבת. העברתי דרישות תקציביות אבל לא דנו על זה, לא הוזמנתי לשום ישיבת תקציב בנושא החינוך ולא ישבתי עדיין לא עם הגזבר ולא עם ראש העירייה בנושא. אלמד את הטיוטה ואם אראה שיש צורך אפשיל שרוולים כדי לפעול שכל מה שהחינוך צריך היה במסגרת המגבלות התקציביות".

יו"ר ועדת הכספים, עילאי הרסגור-הנדין: "התקציב השנה הוא הקשה ביותר שראיתי מבין ששת התקציבים שהצבעתי עליהם בשנותי במועצת העיר. זהו תקציב שמבטא את השלכות המדיניות שהייתה בשנים האחרונות, שרוקנה את הקופה והביאה אותנו למשבר כלכלי. החלטנו שלא להטיל נטל נוסף על תושבי כפר סבא ולא ליזום העלאה בתעריפי הארנונה, ולכן אנחנו מהדקים חגורה כדי למנוע קריסה כלכלית. במקביל, ראש העירייה, אנחנו סגניו, ומ"מ יו"ר ועדת התכנון והבנייה יובל לוי, עובדים על הגדלת מקורות ההכנסה של כפר סבא, על מנת להבטיח לעיר אופק כלכלי לשנים הבאות".

בתוך כך, סיעת כפר סבא בראש בראשות יו"ר האופוזיציה יוסי סדבון הגישה שאילתה לישיבת מועצת העיר שתתקיים מחר (רביעי) על כך שתקציב התב"רים טרם אושר. "למיטב הבנתנו, בחודשים האחרונים לא אושרו סעיפים חדשים של פרויקטים ואנו חוששים כי ישנם עיכובים משמעותיים בעקבות אי אישור התקציב", נכתב. בסיעה ביקשו להבין אילו פרויקטים מנוהלים כעת במסגרת תב"רים שאושרו בתקציבים קודמים ואילו פרויקטים מתעכבים בגלל אי אישור התקציב. עוד נשאל מה המשמעות של העיכוב שנוצר בפרויקטים משמעותיים, כמו הקמת מוסדות חינוך, כולל המשמעות על לוחות הזמנים והמשמעות על שינוי תקציבי שנגרם עקב העיכוב.

תגובות

2 תגובות
2 תגובות
  1. עמוס

    וזה אותו אורן כהן שעבד עשור עם בן חמו. לא ידע, לא שמע.. כך פגע בסיעת הליכוד בכ"ס

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"צומת השרון כפר סבא"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר