אושרת גני גונן ויהודה בן חמו. צילומים עזרא לוי, אריה אברמזון
אושרת גני גונן ויהודה בן חמו. צילומים עזרא לוי, אריה אברמזון

משפט בן חמו | גני גונן מכחישה שידעה על חלוקת תלושים בלשכת ראש העירייה. ההגנה: "את לא אומרת אמת"

העדות של אושרת גני גונן, בעבר מנכ"לית עיריית כפר סבא והיום ראש המועצה האזורית דרום השרון, במשפטו של ראש עיריית כפר סבא לשעבר יהודה בן חמו

פורסם בתאריך: 23.3.20 08:09

מנכ"לית עיריית כפר סבא לשעבר וראש המועצה האזורית דרום השרון בהווה, אושרת גני-גונן, העידה בתחילת חודש פברואר במשפט בן חמו. הפרוטוקול המלא של הדיון התפרסם ביום חמישי באתר בתי המשפט.

גני-גונן שימשה כמנכ"לית עיריית כפר סבא בין ינואר 2015 לינואר 2018. לפי פרוטוקול הדיון היא הכירה לדבריה את בן חמו בסוף שנות ה-90 כששימשה מנהלת מדור חיילים והכנה לצה"ל במחלקת הנוער בעירייה, בתקופה שבן חמו היה חבר מועצת העיר ומחזיק תיק הנוער והצעירים. לדבריה, "ההיכרות מאוד מאוד שטחית, אבל מאז אני מכירה אותו".

בחקירת התביעה אמרה גני-גונן באשר להיכרות שלה על המנגנון של חלוקת תווי קניה לנזקקים "קמחא דפסחא" בעירייה: "אני יודעת שיש פרויקט ברווחה, אני חושבת שהוא גם ארצי, שמחלקים תלושים למשפחות נזקקות לקראת חג הפסח. הגזברות והרווחה קשורים למנגנון הזה וגורמים לא רשמיים כמו אנשים שתורמים תרומות". עוד סיפרה כי פעמיים בשנה, בפסח ובראש השנה, חולקו תווי שי לעובדים בעירייה.

התובעת עו"ד אורטל נחמן: "מה ידוע לך מידיעה אישית בנושא של תווי קניה שהתקבלו וחולקו בלשכת ראש העיר?".

גני-גונן: "מידיעה אישית לא ידוע לי על תווים שחולקו בלשכת ראש העיר".

עו"ד אורטל נחמן: "ידוע לך בדרך אחרת, וככל שכן תסבירי באיזו דרך ידוע לך".

כאן סנגורו של בן חמו, עו"ד אשר אוחיון, התנגד לאופן הצגת השאלה. אחרי דין ודברים שאלה עו"ד נחמן האם גני-גונן זוכרת שיחה עם בן חמו לגבי חלוקי תווי קניה בלשכה, האם הייתה שיחה כזו ומה היה בה. גני גונן טענה שהיא לא זוכרת שיחה כזו בלשכה. עו"ד נחמן הזכירה לה כי בחקירתה היא סיפרה על סמנכ"ל העירייה לשעבר רון קוגמן ועל אירוע נוסף.

גני-גונן: "אה אוקיי, אוקיי. זה היה שנים אחרי שחזי ברזני, עוזר ראש העיר, סיים את תפקידו בעירייה וראש העיר אמר לי שהיו כל מיני עניינים שקשורים בחזי ברזני ועניינים של תווים, שימוש לא תקין בתווים".

עו"ד אורטל נחמן: "את זוכרת להגיד באיזה תקופה זה היה? על רקע מה הייתה השיחה הזאת?".

גני-גונן: "כן, זה היה על רקע משפט שהתקיים בנושא פיטורין של דני הרוש ששימש אז כסמנכ"ל העירייה, ובמהלך המשפט היו כל מיני נתונים שנאספו ושיחות שהוקלטו בין דני הרוש לבין חזי ברזני ובשיחות המוקלטות ביניהם הייתה התכתבות שקשורה בתווי שי".

עו"ד אורטל נחמן: "תודה. אושרת, אני מבקשת להציג לך מכתב שאת מכותבת אליו, מכתב של הנאשם שאת מכותבת אליו גם והוצג לך גם בחקירה שלך, אני מבקשת שתסבירי לנו במה מדובר?".

גני-גונן: "המכתב שאני מחזיקה זה מכתב שנכתב על ידי ראש העיר וממוען לענת צ'רבינסקי ששימשה אז כמהנדסת העיר ומהותו זה שהוא מבקש להודיע שהוא לא ייקח חלק בוועדת התכנון ובניה שהוא משמש כיו"ר של הוועדות האלה בנושא היתרי בניה שמתבקשים על ידי רפי כחלון, היות ומדובר ביניהם על יחסים חבריים ויש ביניהם קשרים אישיים, הוא מבקש לא לקחת חלק בדיונים שקשורים לזה, זה היה בערך חצי שנה לפני שהוא נעצר".

עו"ד אורטל נחמן: "את זוכרת לספר על, היה לכם איזשהו שיח סביב המסמך הזה?".

גני-גונן: "כן, ראש העיר אמר שגם ככה הוא לא, הוא לא מעורב והוא שומר על ניגוד עניינים כאן והוא לא מעורב בוועדה לתכנון ובניה בנושאים שקשורים לחברו רפי כחלון. אבל ליתר ביטחון ולצורך רישום פורמלי הוא מבקש לעדכן שיש כאן מכתב שנכתב על ידי יועצת משפטית שיועצת לוועדה לתכנון ובניה, בתיה בראף, והוא מביא את זה לידיעתי, למרות שאני לא חברה בוועדה לתכנון ובניה ואני לא משתתפת בוועדה לתכנון ובניה, אבל כמנכ"לית עירייה הוא מבקש להביא לידיעתי ושאני אעדכן גם את ענת שהיא בלאו הכי מכותבת למכתב, כשדיברתי עם ענת אז היא אמרה שהיא יודעת, היא קיבלה את המכתב והוא גם דיבר איתה על זה".

בחקירה הנגדית שאל עו"ד אוחיון: "רק שאלה אחת. בוקר טוב, גב' גני גונן. איפה הייתה ממוקמת הלשכה שלך יחסית ללשכה של יהודה?".

גני-גונן: "קרובה".

עו"ד אוחיון: "קרובה. תראי, סיפרו לנו פה הרבה מאוד אנשים סיפורים שסביב ראש השנה ופסח הייתה התרחשות בלשכה, הגיעו אנשים, קיבלו תלושים, ביקשו תלושים, לפעמים התלוננו, קצת אולי עשו רעש מסביב, החלוקה לא הייתה בסתר, קצת נראה לי משונה שאת אומרת שאת לא ידעת מהחלוקה הזאת דבר, את חוששת ממשהו?".

גני-גונן: "לא".

עו"ד אוחיון: "זה נראה כך, למה את לא פשוט אומרת מה שברור לכולם ושמענו פה הרבה עדויות?".

גני-גונן: "אני אומרת בדיוק את מה שאני יודעת".

עו"ד אוחיון: "ממה את חוששת?".

גני-גונן: "ואני לא חוששת משום דבר".

עו"ד אוחיון: "הפחידו אותך במשטרה במשהו?".

גני-גונן: "ממש לא".

עו"ד אוחיון: "את יודעת כמה זמן הייתה החלוקה של התלושים האלו בלשכה?".

גני-גונן: "לא. ועל איזה תלושים אתה מדבר?".

עו"ד אוחיון: "עכשיו את ממש לא אומרת אמת. על איזה תלושים אתה מדבר, סליחה, גברת".

גני-גונן: "סליחה, אתה לא תגיד לי שאני לא מדברת אמת".

עו"ד אוחיון: "לא, לא, אני אגיד לך".

גני-גונן: "אני אומרת רק אמת ואתה לא תגיד לי".

עו"ד אוחיון: "תקשיבי, על איזה תלושים, לא שזה חשוב למשפט".

גני-גונן: "על מה אתה מדבר? על קמחא דפסחא? זה בפסח, לא בראש השנה".

עו"ד אוחיון: "גברתי. תקשיבי לשאלות. כל עד מגיע לפה עם הרבה הפחדות של עבר במשטרה, זה לא שזה חשוב למשפט הזה, אדוני".

גני-גונן: "אתה משקר, אדוני. אף אחד לא הפחיד אותי".

עו"ד אוחיון: "אבל חשוב לי להראות את הרושם פה. תקשיבי טוב, גב' ואל תהיי חוצפנית".

השופט קובו: "לא, אין צורך לקרוא לעדה חוצפנית".

עו"ד אוחיון: "מי שמדברת ככה, שואלים אותה שאלה, זה עניין אישי. את יודעת כמה עוזרים עסקו עם התלושים האלה בלשכות? את יודעת כמה אנשים הגיעו כדי לקבל את התלושים? את באמת רוצה שנאמין לך שאת לא ראית מזה כלום ולא שמעת כלום, שאתם סמוכים כל כך?".

גני-גונן: "האמת זה לא מעניין אם אתה מאמין לי או לא, אני אומרת רק את האמת והתשובה היא לא".

עו"ד אוחיון: "השמיעה שלך טובה, הראיה שלך טובה?".

גני-גונן: "גם השכל שלי בסדר".

עו"ד אוחיון: "לא שאלתי על השכל".

גני-גונן: "ככה זה כשאין מה לשאול אז יורדים על העד?".

עו"ד אוחיון: "כשחושבים שעד לא אומר אמת כי יש לנו ראיות אחרות, אז מעמתים אותו עם האמת".

גני-גונן: "אז תביא ראיות, במקום להטיח האשמות, תביא ראיות".

עו"ד אוחיון: "תגידי, את לא מנהלת פה את, זה לא ישיבת מועצה. תגידי, את שומעת, את את בעצמך לא העלית לדיון הרבה פעמים את הנושא של חלוקת התווים והצורך לעשות את זה בצורה מובנית ומסודרת? את בעצמך לא העלית את זה?".

גני-גונן: "לא, אני לא העליתי את זה, מי שהעלה את זה…".

עו"ד אוחיון: "כן".

גני-גונן: "היה רון קוגמן בשיחה אקראית ששמעתי אותו מדבר עם שגיא רוכל גזבר העירייה".

עו"ד אוחיון: "כמה זמן לפני שנחקרת? שלוש, ארבע שנים?".

גני-גונן: "אני לא זוכרת, אני…".

עו"ד אוחיון: "כמה זמן? תנסי להיזכר".

גני-גונן: "סליחה, אדוני".

עו"ד אוחיון: "תנסי להיזכר".

גני-גונן: "אני זוכרת בדיוק. זו הייתה שיחה בין רון קוגמן לשגיא והוא אמר שצריך נוהל הסדרה ולעניות דעתי זה היה בנושא קמחא דפסחא".

עו"ד אוחיון: "מה את אומרת?".

גני-גונן: "כן".

עו"ד אוחיון: "כשהוא, זה היה קודם כל, בואי נדייק, זה היה שלוש שנים לפני שנחקרת במשטרה, ככה את אומרת, את נחקרת בשנת באפריל 2017 , את מאשרת את זה או שאת רוצה שאני אראה לך את זה?".

גני-גונן: "לא, אני יודעת בדיוק מה זה היה. זו הייתה שיחה בין רון קוגמן לשגיא רוכל גזבר העירייה בנושא הסדרת, זה היה שיחה אגבית, היא לא הייתה בנושא הזה, אבל לא משנה, זה היה סיום של פגישה אחרת פ.ע אחר בנושא אחר".

עו"ד אוחיון: "כן, כמה שנים לפני?".

גני-גונן: "וזה היה שוליים של שיחה".

עו"ד אוחיון: "כמה שנים לפני?".

גני-גונן: "שהסתיימה במשפט, 'צריך לעשות נוהל הסדרה בנושא התקשיר'".

עו"ד אוחיון: "תקשיבי טוב".

גני-גונן: "הנחתי את הדבר ב'קמחא דפסחא'".

עו"ד אוחיון: "שאלתי אותך כמה שנים לפני?".

גני-גונן: "יכול להיות שזה היה שלוש שנים אחרי, יכול להיות ארבע, יכול להיות שזה היה בתחילת הקדנציה".

עו"ד אוחיון: "את הנחת שזה קמחא דפסחא? את מנכ"לית העירייה".

גני-גונן: "אכן".

עו"ד אוחיון: "וחשבת ואת לא ידעת מה הנוהל ב'קמחא דפסחא'?".

גני-גונן: "לא".

עו"ד אוחיון: "לא ידעת".

גני-גונן: "לא. אני מכירה את הנוהל באופן כללי, אני לא מכירה לפרטי פרטים".

עו"ד אוחיון: "ואת חשבת שהנוהל לא מסודר?".

גני-גונן: "לא, אני לא חשבתי שהנוהל לא מסודר".

עו"ד אוחיון: "אז ברור היה לך שלא מדברים על זה".

גני-גונן: "לא".

עו"ד אוחיון: "אני מודה לך, אני מודה לך".

גני-גונן: "סליחה, ממש לא".

עו"ד אוחיון: "סעי לשלום".

גני-גונן: "זו הנחה".

עו"ד אוחיון: "סעי לשלום".

גני-גונן: "זו הנחת עבודה שלך".

עו"ד אוחיון: "סעי לשלום".


הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו


תגובות

תגובה אחת
תגובה אחת
  1. אזרח שמשלם יותר מדי ארנונה

    איך יתכן שמחלקת הרווחה של כפר סבא לא דאגה לחלק את התלושים למי שמגיע? כדאי שהגיברת שעמדה בראש מחלקת הרווחה תסביר

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"צומת השרון כפר סבא"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר