קהילה

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומבט על פרשת השבוע

ערב שבת פרשת 'תולדות' ד' כסלו תשפ"ד הדלקת נרות: 16:19 צאת השבת: 17:17 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: לאחר נישואי יצחק ורבקה היו לה קשיים להרות, נעמדו בשני צידי החדר והתפללו לה' בבקשה לזכות בילדים. מיד לאחר מכן נכנסה רבקה להריון, וזו היתה תקופה קשה. ולבסוף ילדה תאומים: הבן הראשון יצא אדום שיער […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומבט על פרשת 'חיי שרה'

ערב שבת פרשת 'חיי שרה' הדלקת נרות: 16:23 צאת השבת: 17:20 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: אנו קוראים על פטירתה של שרה אימנו בגיל מאה עשרים ושבע שנים. התורה מספרת על פרטי הקניה של מערת המכפלה על ידי אברהם, במחיר של ארבע מאות שקל כסף. מעניין לציין כי שלושה מקומות נקנו בכסף מלא […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת ויציאת השבת בכפר סבא ומבט על פרשת השבוע

ערב שבת פרשת 'וירא' הדלקת נרות: 16:29 צאת השבת: 17:25 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: הפרשה מתחילה ביום השלישי אחרי ברית המילה של אברהם אבינו, כאשר הכאב מהניתוח היה קשה ביותר, וה' הגיע לבקר את החולה. במהלך הביקור, אברהם ראה שלושה עוברי אורח, ורץ להזמין אותם לביתו. שלושת האורחים היו מלאכים, אחד מהם […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת ומבט על פרשת השבוע

ערב שבת פרשת 'לֶךְ לְךָ' הדלקת נרות: 17:35 צאת השבת: 18:41 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: הקב"ה ציווה על אברם ללכת מבית אביו ומהארץ בה התגורר אל הארץ אותה יראה לו. רש"י מציין שה' אמר שזה לטובתו, כיון שיברך אותו שיגדל ויתפרסם. אברם הולך ומגיע לארץ כנען אותה הוא מסייר לצפון ולדרום, למזרח […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת ומסר מפרשת השבוע

ערב שבת פרשת 'נח' ה' מרחשוון תשפ"ד הדלקת נרות: 17:42 צאת השבת: 18:38 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: לאחר בריאת העולם וההיסטוריה של עשרת הדורות הראשונים בעולם, עד נח. העולם החל להתמלא במעשים רעים, הקב"ה רצה להשמידו, אך נח מצא חן בעיני ה'. ה' אומר לנח שיביא מבול כדי להשמיד כל נפש חיה, […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת ומבט על פרשת השבוע

ערב שבת פרשת 'בראשית' מברכים חודש מרחשוון הדלקת נרות: 17:59 צאת השבת: 18:58 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ" העולם היה ריק, שומם וחשוך ורק רוח אלוקים ריחפה על פני המים. ביום הראשון לבריאת העולם אמר האלוקים: יהי אור! ויהי אור. הבדיל בין האור ובין החושך, לאור […]

הקפות שניות בשנה שעברה בכפר סבא, דוברות העירייה
הקפות שניות בשנה שעברה בכפר סבא, דוברות העירייה

ערב שבת ושמחת תורה: השמחה של כולנו | הרב יעקב מזרחי

ערב שבת/חג שמחת תורה הדלקת נרות: 17:59 צאת השבת/חג: 18:54 הרב יעקב מזרחי על שמחת תורה: שמחת-תורה הוא היום השמיני של סוכות, והינו חג לעצמו וכבר לא יושבים בסוכה. בתורה נאמר: "שבעת ימים… ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם… עצרת היא". ביום זה אנו מסיימים את פרשיות התורה שקוראים מדי שבוע ומתחילים מבראשית. זו השמחה […]

סוכה, צילום Alefbet depositphotos.com
סוכה, צילום Alefbet depositphotos.com

חג שמח: כניסת ויציאת החג ומבט על מנהגי חג סוכות

ערב שבת חג סוכות הדלקת נרות: 18:08 צאת השבת/חג: 19:03 הרב יעקב מזרחי מספר על חג סוכות: חג סוכות הינו אחד מ"שלושת הרגלים" נמשך במשך שבעה ימים – חול המועד. כשבית המקדש היה קיים, הייתה מצווה וחובה על כל יהודי לעלות לירושלים בשלושת הרגלים, והיו מקריבים במשך החג שבעים פרים – כנגד שבעים אומות העולם. […]

תקיעה בשופר, צילום lucidwaters-depositphotos.com
תקיעה בשופר, צילום lucidwaters-depositphotos.com

גמר חתימה טובה: תחילת וסיום הצום בכפר סבא

ערב יום כיפורים הדלקת נרות וכניסת הצום: 18:15 צאת החג: 19:11 הרב יעקב מזרחי על יום הכיפורים: החלק המשמעותי והחשוב ביותר הוא קיום הצום. הצום עדיף, למשל, על הליכה לבית הכנסת. זה הביטוי הממשי ביותר לפסוק "ועיניתם את נפשותיכם". תקיעת השופר, לאחר הצום, מסמלת רגע של שמחה, לאחר חוויית ההיתנקות וההיטהרות, ניתן להתחיל את השנה […]

יום כיפור בכותל, צילום evgeshag-depositphotos.com
יום כיפור בכותל, צילום evgeshag-depositphotos.com

מיום הכיפורים ההוא ועד יום הכיפורים הזה | טור מיוחד של ד"ר שלמה צדוק

50 שנים עברו מיום הכיפורים הצבאי הטראגי ב-1973, ועד ליום הכיפורים החברתי ההרסני של 2023. באמצע באים הימים הנוראים # וגם: מדוע מזמור הכיפורים שלי הוא הפיוט "אדון הסליחות"

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומסר מפרשת השבוע

ערב שבת פרשת האזינו שבת שובה ז תשרי תשפ"ג כניסת שבת: 18:17 יציאת שבת: 19:12 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: עשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים נקראים עשרת ימי תשובה. השבת הקרובה, השבת שלפני יום הכיפורים, נקראת "שבת שובה". פרשת האזינו נפתחת עם השירה המתחילה בכך שהשמים והארץ נקראים להיות עדים לכך […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

ערב ראש השנה: זמני הכניסה והיציאה וסימני החג

ערב ראש השנה תשפ"ד הדלקת נרות: 18:27 מוצאי שבת והדלקת נרות חג: 19:20 מוצאי החג: 19:20 הרב יעקב מזרחי: החג נקרא ראש השנה ולא תחילת השנה. חג זה מתאפיין בסימני החג באוכל, דברים גשמיים וגם רוחניים להראות לנו את החיבור של גשמיות ורוחניות. לפני כל סימן שאוכלים אנו אומרים יהי רצון… מבטאים את החיבור הגשמי […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: זמני כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומסר מפרשת ניצבים

ערב שבת פרשת 'ניצבים' כ"ב אלול תשפ"ג הדלקת נרות: 18:19 צאת השבת: 19:29 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: הפרשה פותחת בפסוק: אתם ניצבים היום כולכם, כאשר המילה "היום" מתייחסת לראש השנה, והפרשה נקראת תמיד בשבת שקודם החג. משה רבינו אומר שכל בני ישראל נכנסים לברית עם הקב"ה, בכל הדורות. ומזהיר את העם שלא […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: זמני כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומבט על פרשת כי תבוא

ערב שבת פרשת 'כי תבוא' ט"ו אלול תשפ"ג הדלקת נרות: 18:45 צאת השבת 19:41 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: בתחילת הפרשה מופיעה מצוות הבאת הביכורים – להביא לבית המקדש את הפירות הראשונים. להודות לאלוקים על החסדים שגמל עמם כשהוציאם ממצרים, להשתחוות לפני האלוקים ולהניח את הביכורים במקדש. מצווה נוספת – ביעור המעשר. בשנה […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומבט על פרשת כי תצא

ערב שבת פרשת 'כי תצא' ח' אלול תשפ"ג הדלקת נרות: 18:54 צאת השבת: 19:50 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: התורה מתארת מצב בו חייל יהודי יוצא למלחמה, ושם הוא מתאווה להתחתן עם אחת השבויות. מותר, אך זהו מקרה בלתי רצוי. הלכות של "בן סורר ומורה", בו נער מתבגר גונב, גוזל מתהולל ועוד. אדם […]

שבוע דיבור חדש בכפר סבא
שבוע דיבור חדש בכפר סבא

בקרוב בכפר סבא: שבוע דיבור חדש בסימן שיח ולכידות, בהובלת מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה

נקלעתם לסכסוך שכנים? קיימת מחלוקת בתוך המשפחה ואתם לא יודעים מה לעשות? מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה של עיריית כפר סבא מזמין את תושבות ותושבי העיר לסיוע במרכז הגישור והדיאלוג בקהילה לקבל.עו"ד ומגשרת אורלי אגמי, המנהלת את המרכז: "מרכז הגישור נותן מענה במגוון תחומים ומהווה אבן שואבת של ידע וניסיון בנושא יישוב סכסוכים ומחלוקות". וגם: הפעילות המיוחדת מאז תחילת המלחמה

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומבט על פרשת שופטים

ערב שבת פרשת 'שופטים' א' אלול תשפ"ג הדלקת נרות: 19:02 צאת השבת: 19:58 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: הפרשה עוסקת בהיבטים של מנהיגות יהודית. מתחיל משופטים ולאחר מכן מלך בישראל. מצווה למנות שופטים בכל שערי הערים. השופטים מצווים לפסוק צדק, ואיסור לקיחת שוחד שמעוור את עיני החכם. שלא להקריב בהמות בעלות מום, וכן […]

🔔

עדכונים חמים מ"צומת השרון כפר סבא"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר