קהילה

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומבט על פרשת השבוע

ערב שבת פרשת 'פקודי' ה' אדר ב' הדלקת נרות: 17:28 צאת השבת: 18:26 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: בפרשה אנו קוראים על הזכות שניתנה לבצלאל ואהליאב לבנות את המשכן. כמו כן ניתנו כאן הכמויות לחומרים השונים לבניית המשכן וכליו וכן לתפירת הבגדים לכהנים. התורה גם מספרת על המספר של בני ישראל באותה עת […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומבט על פרשת השבוע

ערב שבת פרשת 'ויקהל', 'שקלים' כ"ח אדר א' תשפ"ד 'שבת מברכים חודש אדר ב" הדלקת נרות: 17:23 צאת השבת: 18:21 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: פרשת ויקהל, מתחילה למחרת יום כיפור, בו ירד משה רבינו עם הלוחות השניות, ומקהיל את כל בני ישראל לומר להם את המצוות שקיבל מאלוקים. לנוח בשבת קודש ולא […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומבט על פרשת 'כי תשא'

ערב שבת פרשת 'כי תשא' כ"א אדר א' הדלקת נרות: 17:18 צאת השבת: 18:16 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: ה' מצווה את משה לספור את בני ישראל על ידי שיאסוף מהם תרומה של מחצית השקל עבור כל אדם. וכך לא ייפגעו מעין הרע. ה' מצווה את משה להכין כיור נחושת על מנת שישתמשו […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומבט על פרשת 'תצווה'

ערב שבת פרשת 'תצווה' י"ד אדר א' (פורים קטן) הדלקת נרות: 17:12 צאת השבת: 18:11 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: הפרשה פותחת בהדלקת המנורה בכל לילה ידליק אהרן את המנורה עם שמן זית זך. משה יקרב את אהרון אחיו ואת בניו – נדב ואביהוא, אלעזר ואיתמר – כדי שישמשו ככהנים במשכן. אומנים יתפרו […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומסר מפרשת תרומה

ערב שבת פרשת 'תרומה' ז' אדר ראשון תשפ"ד הדלקת נרות: 17:07 צאת השבת: 18:04 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: בורא העולם מבקש: "דבר אל בני ישראל ועשו לי מקדש" "ואז אשכון בתוכם – בתוך כל אחד ואחד". ופירוט של הכלים אותם יש להכין עבור ה'משכן' – מקדש עראי בו יעבדו את האלוקים. יש […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומבט על פרשת משפטים

ערב שבת פרשת 'משפטים' ל' שבת תשפ"ד ראש חודש אדר ראשון הדלקת נרות: 17:00 צאת השבת: 17:58 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: בפרשת משפטים ניתנות לנו מספר מצוות נוספות לאחר מתן תורה. בתורה ישנם שלושה סוגים של מצות: משפטים – ציווים שמסוגלים להבין גם בשכל את הסיבה. חוקים – מדובר במצוות שלא היינו […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומבט על פרשת 'יתרו'

ערב שבת פרשת 'יתרו' כ"ג שבט תשפ"ד הדלקת נרות: 16:54 צאת השבת: 17:53 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: יתרו שהיה חמיו של משה, לאחר ששמע על הניסים ונפלאות שעשה ה' למשה ובני ישראל, מגיע למדבר עם ציפורה אשת משה ושני בניו. משה מספר לחותנו על יציאתם ממצרים, על קריעת ים סוף, על המן […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומבט על פרשת השבוע

ערב שבת פרשת 'בשלח' שבת 'שירה' ט"ז שבט תשפ"ד הדלקת נרות: 16:48 צאת השבת: 17:47 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע ה' מסובב את העם בדרך ארוכה בכדי למנוע מלחמה עם העם הפלישתי דבר שהיה גורם לעם להתחרט ולחזור למצרים. וכן, על מנת שהמצריים יחשבו שבני ישראל טעו בדרך ונאבדו במדבר, מה שיגרום להם […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומבט על פרשת בא

ערב שבת פרשת 'בא' ט' שבט תשפ"ד הדלקת נרות: 16:41 צאת השבת: 17:41 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: אנו קוראים על 3 מכות האחרונות על מצרים. משה ואהרן הולכים לפרעה ושואלים עד מתי יסרב לתת לבני ישראל לצאת.? ואם לא תסכים תגיע מכת 'ארבה' שתאכל את מה שנותר בשדות ועל העצים אחרי מכת […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומבט על פרשת 'וארא'

ערב שבת פרשת 'וארא' ב' שבט תשפ"ד הדלקת נרות: 16:35 צאת השבת: 17:35 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: ממשיכה השיחה בין הקב"ה למשה לאחר שפונה אל ה': למה הרעותה לעם הזה.? ה' בתגובה מזכיר את ההיסטוריה של יחסיו עם האבות. האבות – אברהם יצחק ויעקב – לא ידעו את שמו של הקב"ה שם […]

שחר פולר אציל (צילום נמרוד גליקמן) ומיזם סירי אהבה
שחר פולר אציל (צילום נמרוד גליקמן) ומיזם סירי אהבה

הן מבשלות לנשות המילואמיניקים, למשפחות החטופים, למפונים: אתם חייבים להכיר את "סירי אהבה"

זה התחיל ממשפחה אחת ובתוך זמן קצר הפך לפרויקט שמקיף מאות משפחות. "אנחנו שואפות שביום שאחרי נמשיך לזכור שכולנו אחים" אומרת שחר פולר אציל

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת ומסר מפרשת 'שמות'

ערב שבת פרשת 'שמות' הדלקת נרות: 16:29 צאת השבת: 17:29 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: מלך חדש קם על מצרים ומשעבד את עם ישראל. החוזים בכוכבים רואים שעומד להיוולד ילד יהודי שיושיע את ישראל. פרעה קורא למילדות העבריות (שפרה ופועה) ומצווה להמית את הבנים שיוולדו ליהודים. המילדות הסבירו שהן יולדות בעצמן ללא סיוע. […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומבט על פרשת 'ויחי'

ערב שבת פרשת 'ויחי' מסיימים חומש 'בראשית' י"ז טבת תשפ"ד הדלקת נרות: 16:24 צאת השבת: 17:24 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: יעקב אבינו וכל בני משפחתו – שנים עשר השבטים, יורדים למצרים. 17 השנים הטובות ובימיו האחרונים של יעקב אבינו, כאשר קורא ליוסף ומשביעו שלא יקברהו במצרים, אלא יעלה אותו לקבורה במערת המכפלה. […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומסר מפרשת השבוע

ערב שבת פרשת 'ויגש' הדלקת נרות: 16:20 צאת הצום: 16:59 צאת השבת: 17:20 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: בסוף הפרשה הקודמת האחים במצרים, יוסף לוקח את בנימין לעבד, אחרי שהאשים אותו בגניבת הגביע המיוחד. יהודה ניגש לדבר עם יוסף שישחרר את אחיו בנימין. ומצהיר שאם בנימין לא יחזור עם אחיו, יעקב אביהם ימות, […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומסר מפרשת השבוע

ערב שבת פרשת 'מקץ' ג' טבת תשפ"ד הדלקת נרות: 16:17 צאת השבת: 17:17 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: הפעם פרעה חולם שני חלומות שמפריעים את מנוחתו, בחלום הראשון הוא רואה שבע פרות שמנות ובריאות רועות באחו, ולאחר מכן שבע פרות רזות אוכלות אותן אך נותרות רזות כבתחילה. בחלום השני הוא רואה שבע שיבולים […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומבט על פרשת השבוע

ערב שבת פרשת 'וישלח' י"ח כסליו תשפ"ד הדלקת נרות: 16:15 צאת השבת: 17:14 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: בפרשה אנו קוראים כיצד יעקב חוזר לבית אביו יצחק, לאחר היעדרות של עשרים ושתיים שנים.במשך שנים אלו, הוא נשא ארבע נשים ונולדו לו 11 בנים ובת, ונהיה עשיר גדול. עלינו לזכור כי מלכתחילה ברח יעקב […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומבט על פרשת השבוע

ערב שבת פרשת 'וישלח' י"ח כסליו תשפ"ד הדלקת נרות: 16:15 צאת השבת: 17:14 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: בפרשה אנו קוראים כיצד יעקב חוזר לבית אביו יצחק, לאחר היעדרות של עשרים ושתיים שנים. במשך שנים אלו, הוא נשא ארבע נשים ונולדו לו 11 בנים ובת, ונהיה עשיר גדול. עלינו לזכור כי מלכתחילה ברח […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומבט על פרשת השבוע

ערב שבת פרשת 'ויצא' י"א כסליו תשפ"ד הדלקת נרות: 16:17 צאת השבת: 17:15 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: לאחר שיעקב אבינו קיבל את הברכות מאביו יצחק, ואחיו עשיו כעס כמובן, שלחו אותו לבית משפחת רבקה. בדרך, כאשר יעקב מגיע להר המוריה, לפתע מחשיכה השמש ומכריחה אותו ללון שם. יעקב נשכב לישון וחולם על […]

🔔

עדכונים חמים מ"צומת השרון כפר סבא"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר