העבודות להקמת מסוף האוטובוסים
העבודות להקמת מסוף האוטובוסים

החלו העבודות להקמת מסוף אוטובוסים על שטח חניית בית העלמין החדש

את המסוף המליצה להקים, בניגוד לתב"ע, ועדת התנועה העירונית בראשות עמירם מילר, כשכבר לא היה חבר מועצה, ותוקף החלטותיה שנוי במחלוקת. ביוני 2018 הקימה העירייה בשטח אתר פסולת ועוררה סערה. העירייה: "ההחלטה התקבלה כחוק". ומה אומר מילר על כל זה?

פורסם בתאריך: 31.3.19 09:00

החברה הכלכלית כפר סבא החלה בימים האחרונים בעבודות פיתוח של השטח הצמוד לבתי העלמין בעיר, פרדס חיים ומנוחה נכונה, ומשמש עבור באי בתי העלמין כחניה, והיא מכשירה אותו כדי שישמש מסוף אוטובוסים של חברת מטרופולין.

נזכיר כי זו הפעם השנייה בה עיריית כפר סבא מספחת את שטח החניה של בתי העלמין לטובת מיזם עירוני. בפעם הראשונה הייתה כאשר העירייה הקימה בחודש יוני אשתקד אתר להפרדת פסולת כפי שחשף צומת השרון.

מנכ"ל חברה קדישא בכפר סבא, מוטי אלבוים זעם בזמנו כשהוקם אתר הפסולת. הוא אמר אז לצומת השרון: "לא רק שעבדנו על תב"ע במשך שנים והגענו עם הלשון בחוץ, גם ככה אנחנו לא מספיקים לפתח את בית העלמין, אז להפוך חלק ממנו למזבלה?".

היום הוא נשמע זהיר הרבה יותר, אף שכעסו נותר בעינו. "קבעתי ישיבה עם ראש העירייה ליום רביעי בשבוע הבא ורק אחרי שאשב אתו אדע איך להתייחס לזה", הוא אומר, "ברור שהחפירה מתבצעת בשונה לתוכנית התב"ע ובשונה ממה שהסכמנו עליו. אני מאמין שזה נעשה בתום לב מבלי לדעת את ההיסטוריה. לאור העובדה שכבר ניסו בעבר להקים שם תחנת הפרדה לאשפה אני מבין שהם חושבים שזה מקום ללא תכניות שהם יכולים לעשות בו כרצונו. אבל זה לא ככה וצריך להעמיד אותם על טעותם בנושא הזה. אני מאמין שברגע שאשב עם ראש העירייה אדע יותר".

אתה לא חושש שמדובר בהצבת עובדות בשטח?

"ברור שזה ניסיון לייצר עובדות בשטח. השאלה אם זה הפיך או לא. אם ישרו קצת את השטח ושמו כמה צינורות בקרקע זה עדיין לא חומה ומגדל. אני מעריך שהכל יחזור בסופו של דבר לקדמותו".

אתה אומר שזה אולי נעשה בתום לב מבלי לדעת את ההיסטוריה. ראש העירייה אולי חדש, אבל מנכ"ל העירייה וראשי האגפים לא.

"אני מבין על מה אתה מדבר, אבל אני עדיין חושב שצריכה להיות ישיבת צוות משותפת לכולם כדי לשוחח על זה. בסופו של דבר ראש העירייה מתווה את המדיניות ואחרי השיחה אתו אהיה יותר חכם. אני יודע שהדברים בעיר מטופלים לאט ולאורך זמן, בטח לא במהירות שהייתי רוצה אבל אני מעריך שיש כאן טעות בתום לב. אם זה לא ככה אז נצטרך לפנות הלאה לבחון את דרכנו משפטית. אני אומר לך שבכל מקרה זה לא יישאר בצורה כזו".

השלט בשטח העבודות להקמת מסוף האוטובוסים

כפי שפרסם העיתונאי זאב שרגא בעיתון קול הכפר, בעקבות בדיקה של חבר המועצה פנחס כהנא, ההמלצה להקים את מסוף התחבורה אושרה בישיבה שנויה במחלוקת של ועדת התנועה העירונית שהתקיימה ב-2 בינואר, זאת למרות שחברי מועצת העיר החדשים טרם בחרו אז את נציגי הוועדה. השתתפו בה ראש העירייה סער ומי שהוגדר בפרוטוקול כיושב הראש שלה, עמירם מילר, זאת למרות שמילר לא נבחר כחבר מועצה בבחירות האחרונות. נבהיר שלפי החוק ועדות רשות עירוניות, כמו ועדת התנועה, אמורות להתפרק עם סיום כהונת מועצת העיר. חודש לאחר מכן, ב-5 בפברואר, חתמו ראש העירייה סער ומחזיק תיק התחבורה החדש עילאי הרסגור הנדין, על המלצות הוועדה ואישרו אותן.

"דברים בעיריית כפר סבא צריכים להיעשות בהליכים תקינים גם אם המטרה טובה הדרך צריכה להיות נכונה כדי שאמון הציבור במערכת יוכל להיבנות", אומרת הדר לביא, יו"ר סיעת האופוזיציה כפר סבא מתקדמת. "ועדת התנועה הזו נעה בין זה שאין לה תוקף לבין שהיא מיותרת. רפי סער כינס את הוועדה כשהוא או שלא ידע את החוקים או שרצה לכבד את המקורב שלו עמירם מילר וידע שזו הצגה. רק לשם ההסבר, ועדת תכנון ובניה למשל לא התכנסה בינואר כי היא לא הייתה קיימת, כך גם באשר לוועדת תנועה שהיא ועדת משנה של ועדת התחבורה. אגב, עד עכשיו פרוטוקול הדיון הזה לא זמין. בתור הנהגה שמתהדרת בשקיפות הם בהחלט מסתירים פה הרבה מאוד דברים".

ובכל זאת הם התחילו לחפור בשטח.

"תראה, כולם רוצים חניון אוטובוסים בטח במזרח העיר. זה נשמע מאוד הגיוני ותקין. יש אגב תכנון של חניון אוטובוסים באזור התעשייה החדש כפר סבא 50, בדיוק ממול. למה לא התחילו לסלול שם? עד לרגע זה, והלוואי שאני טועה, לא ראיתי אף תכנית שאישרה את הקמת החניון הזה. הרי אסור להם לעשות שום דבר עד שוועדת התכנון ובניה לא מאשרת את זה ומוציאה היתר בניה. ככל שאני יודעת זה לא עבר דרכה. בעירייה טוענים שמדובר במכרז מלפני שלוש שנים לחניון אוטובוסים של משרד התחבורה. אבל השטח לא שייך למשרד התחבורה, אז מה שאמור להיות על פי מנהל תקין זה שהקרקע תוקצה לטובת העניין. אני לא ראיתי הוכחה לזה.  ועדיין לא דיברנו על זה שלחניון בית העלמין יש תקן חניה וכרגע עם החפירה מספר החניות מצטמצם. זה פוגע במבקרים בבתי העלמין. ועדת תכנון ובניה יכולה לאשר חריגה מהתקן – אבל שוב, זו לא התכנסה. למה אי אפשר לעשות את זה בהליך תקין? האם זה מחוסר ידע או שזו החלטה מכוונת?".

פנינו לעמירם מילר לתגובה. תחילה הוא אמר: "אני לא זוכר ועדת תנועה בינואר השנה. לא היה דבר כזה עם כל הכבוד. ולגופו של עניין מה זה חשוב. מי שאישר את החלטת ועדת התנועה זה ראש העירייה. הוא החותם".

לאחר מכן חזר מילר לצומת השרון ואמר: "דיברתי הרגע עם הילן דהרי מנהלת מחלקת התחבורה, והיא אומרת שחתם על הפרוטוקול עילאי הרסגור הנדין ואישר אותו ראש העירייה המתוקף תפקידו. אז כנראה שזאב שרגא טעה".

במה הוא טעה, אתה לא כינסת את הוועדה?

"לפי דבריה, חלק אחד של הפרוטוקול נעשה בתקופתי וחלק בתקופה של עילאי. החניונים הרלוונטיים נחתמו בתקופת עילאי. אז אם יש למר כהנא שאלות שישאל את היועץ המשפטי לא אותי. מה הוא רוצה בדיוק?".

אני רוצה להבין למה אושר חניון האוטובוסים הזה. למה התכנסה ועדת תנועה בינואר כשאתה עומד בראשה?

"תשאל את מחלקת התנועה".

אני שואל אותך.

"אין לי מה לומר".

אתה עמדת בראש ועדת תנועה כשאתה כבר לא חבר מועצה, כשלצדך רפי סער.

"מה פתאום".

אבל זה מה שכתוב בפרוטוקול.

"יש לך אותו?".

אני אשיג לך אותו.

"אני לא צריך לתת תשובות. למי שיש שאלות שיפנה לדוברת העירייה ולראש העיר".

אתה כבר לא חלק מהעירייה. אתה אדם פרטי היום.

"אני לא צריך לספק שום הסברים ואני חושב שזה רעיון נכון וראוי לעשות את חניון האוטובוסים באזור בית העלמין החדש".

אבל יש מקום להקים חניון אוטובוסים באזור התעשייה החדש. למה בונים אותו דווקא ליד בית העלמין, על שטח החניה שלו?

"תסלח לי מאוד, יש שטחים שאפשר לעשות עליהם חניונים. למה לא יכול להיות חניון שם? כי כהנא לא רוצה?".

למה היה חשוב כל כך לכנס את ועדת התנועה?

"הישיבה הייתה חוקית לכל דבר ועניין ומי שמערער עליה שיפנה למי שהוא רוצה. תודה רבה".

תגובת עיריית כפר סבא: "עיריית כפר סבא נמצאת בעשייה חסרת תקדים מתחילת הקדנציה כשנושא התחבורה ננמצא בסדר עדיפות גבוה. העברת חניון האוטובוסים ממרכז העיר לפאתי העיר הינה בשורה לתושבי כפר סבא בכל הקשור לנושא עומסי התנועה, שיחרור והוספת מקומות חניה במרכז העיר וכן הפחתת זיהום האוויר. ההחלטה התקבלה כחוק ועל פי כל הנהלים התקינים".

אולי יעניין אותך גם

תגובות

🔔

עדכונים חמים מ"צומת השרון כפר סבא"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר