אילוסטרציה תחנת כוח. צילום א.ס.א.פ קריאייטיב/INGIMAGE
אילוסטרציה תחנת כוח. צילום א.ס.א.פ קריאייטיב/INGIMAGE

התחנות האלו מפחידות: חשש גדול מפיגוע טרור, חשש גדול מזיהום אוויר

מ"מ ראש העירייה, צביקה צרפתי, שיגר מכתב חריף לוועדה לתשתיות לאומיות, בו הוא מפרט את הסכנות הטמונות במיקומן של שתי תחנות הכוח. טענות גם לחוסר שקיפות בהליך

פורסם בתאריך: 28.8.17 15:23

מ"מ ראש עיריית כפר סבא, צביקה צרפתי, שלח מכתב בסוף השבוע שעבר לוועדה לתשתיות לאומיות בו הביע את התנגדותה הנחרצת של עיריית כפר סבא להקמת שתי תחנות כוח מבוססות גז טבעי בסמוך לכפר סבא. תחנה אחת מתוכננת לקום באתר מפגש השלום מזרחית לנוה ימין על ידי חברת ריינדיר אנרגיה ועתידה לייצר חשמל בהיקף של עד 1,300 מגה וואט. השנייה עתידה לקום באזור צור נתן על ידי חברת אדלטק ועתידה ליצר חשמל בהיקף של 1,260 מגה וואט.
בעניין זה נזכיר שבחודש אפריל האחרון החליטה הממשלה על הקמת תשתית לאומית לייצור חשמל, במסגרתה יוקמו תחנות כוח על בסיס גז טבעי ב־16 יישובים בארץ. במסגרת זו הסמיכה הממשלה גופים שמטרתם להכין תוכנית תשתית לאומית לפרויקט ייצור חשמל מגז טבעי אותה יגישו לוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל). שתי תחנות הכוח המתוכננות בסמוך לכפר סבא הן חלק מתחנות הכוח שיוקמו ב-16 הישובים עליהם החליטה הממשלה.
במכתב, מוחה צרפתי בשם העירייה, על "התנהלות חסרות כל שקיפות בעניין תכנון הקמת תחנת הכוח, שלצדה השלכות סביבתיות ובריאותיות משמעותיות, חותרת תחת יכולתן של עיריית כפר סבא ושל יתר הרשויות המקומיות והאזוריות הסובבות אותה לשמור על קיום מרקם חיים תקין של תושביהן". צרפתי כותב כי העירייה שמעה לראשונה על החלטת הממשלה באמצעי התקשורת. הוא טוען כי בשל התפתחות אזור השרון מבחינת תנופת הבנייה, "מן הראוי שפרויקט כזה היה נידון ראשית בוועדה המחוזית ונבחן בראייה כוללת אל מול הפיתוח העתידי של האזור והתמורות הצפויות להתחולל בו".

צביקה צרפתי

צביקה צרפתי

בנוסף, ציין צרפתי את תכנית האשכולות המרחביים שמקדם משרד הפנים, במסגרתה החליטה כזכור עיריית כפר סבא להצטרף לאשכול השרון יחד עם רעננה, טייבה, כפר קאסם, כפר ברא וקלנסוואה, ואמר כי לא ייתכן שמצד אחד יקודמו שיתופי פעולה יחד עם רשויות שכונות ומן הצד השני "יעשה שימוש במסלול העוקף את הרשויות במרחב, מקום בו שיתוף זה הוא חיוני ביותר".
צרפתי טען בהקשר של תחנת הכוח של חברת ריינדיר כי מיקום הקרקע שנבחר להקמת התחנה, שהינה קרקע חקלאית, נבחרה בשל מניעים כלכליים של החברה וטען כי תחנת הכוח תביא לעומס על התשתיות באזור השרון שהוא רווי תושבים. "כלל לא נהיר לנו כיצד ניתן להפריט אינטרסים ציבוריים כה חשובים ולאפשר ליזמים פרטיים להשיא את רווחיהם על חשבון רווחת הציבור, איכות חייו ואף בריאותו".
עוד טען צרפתי כי העירייה מוחה על הכוונה להקים תחנות כוח, שיעמיסו לטענתו על זיהום האוויר באזור השרון המזרחי שעמוס מפגעי מזהמים. בהקשר זה ציין את המאבק שמנהלת העירייה במפגעי זיהום האוויר ממזרח לכפר סבא יחד עם ועד הפעולה אזרחים למען אויר נקי, והתייחס לישיבה שנערכה בוועדה לתשתיות לאומיות: "תמוהה עוד יותר אמירת ריינדיר אנרגיה בשקופית הסיכום במצגת שהוצגה בקונגרס כי "לא ידועה עקה באיכות האוויר באזור החלופה", וכתב כי ניתן למצוא בנקל פרסומים תקשורתיים עדכניים אודות המצוקה הסביבתית באזור.
נימוק נוסף שהעלה הוא נימק ביטחוני. הוא כתב כי "תחנת הכוח הינה מתקן רגיש אשר עלול להוות מטרה לגורמי טרור עוינים המעוניינים לבצע נזק כבד למדינת ישראל בצורה פשוטה יחסית", וטען כי ברור שפגיעה מכוונת בתחנה או בתשתית המובילה אליה עלולה להיות הרת אסון, "ובפרט לנוכח קרבת המיועד לאזורי מגורים".
הוא ביקש לבצע סקר פגיעה מכוונת לקו הולכת הגז וביקש לקבל את עמדתה של המועצה לביטחון לאומי בדבר הגדרת האתר כיעד אסטרטגי. הוא הדגיש כי על ריינדיר אנרגיה החובה להתמודד עם איומים אלו ולספק תכנית אבטחה מקיפה ושחלה עליה האחריות לדאוג למיגון מירבי עבור צנרת הולכת הגז בתחנה.
בסיום ביקש צרפתי לקבל מהוועדה מסמכים כמו תסקיר השפעה על הסביבה, התכנות כלכלית של החברה המבצעת ואישור רשות החשמל אודות קיומה של זיקה למקרקעין. הוא כתב כי הקמת שתי תחנות הכוח יביאו "לפגיעה כפולה ומכופלת במרקם החיים האזורי תחת הנסיבות שפורטו", וביקש מהוועדה שתיקח בחשבון את ההשלכות בהקמת תחנות הכוח מבוססות הגז, בטרם תאושר הקמתה של כל תחנה באופן פרטני.
מחברת ריינדיר אנרגיה נמסר בתגובה: "חברת ריינדיר אנרגיה, המתעתדת להקים את תחנת הכוח המזרחית, הוקמה במטרה ליזום ולהקים תחנת כוח המוסקת בגז טבעי במרכז המדינה. זאת משום שאזור המרכז הוא עתיר מאוד בצריכת חשמל אך דל במתקנים לייצור החשמל, דבר הגורם לחוסר איזון ברשת החשמל הלאומית ולצורך מוגבר בהקמת תשתיות הולכת חשמל בפריסה ארצית נרחבת. על מנת לטפל בתופעה זו, וליצור שיווי משקל באמצעי הייצור אל מול הצריכה, מחפשת מדינת ישראל ומעודדת יצרנים אשר ייזמו ויקימו תחנות באזור מרכז המדינה, ולטובת תושבי המרכז. תחנת הכוח המיועדת תופעל בגז טבעי, ובטכנולוגיה שהיא המתקדמת מסוגה בעולם, והיא תהיה בעלת רמת יעילות גבוהה מתחנות הכוח המוכרות כיום בישראל. השימוש בטכנולוגיה המתקדמת תצמצם עוד את ההשפעות הסביבתיות ותחסוך למשק הישראלי הוצאות בהיקף של מאות מיליוני שקלים בשנה, ביחס לכל תחנות הכוח המוכרות כיום. התחנה מרוחקת למדי מבתי מגורים, כשהיישוב הסמוך ביותר אליה ממוקם במרחק של קילומטר ויותר. מיקומה של התחנה בסמיכות לקווי חשמל במתח גבוה וקווי הולכת גז טבעי, ומיקומה הייחודי במזרח השרון, מקנים לה יתרונות רבים ומובהקים הן בהיבטים הכלכליים-משקיים והן בהיבטים של איכות הסביבה, ביניהם ניתן לכלול את צמצום ניכר במזהמים, צמצום השימוש בדלקים, הגדלת אמינות אספקת החשמל, צמצום איבודי רשת הולכה וייתור הנחת קווי הולכת חשמל בפרישה ארצית נרחבת. הקמת התחנה במיקום זה, לא רק שתסייע בצמצום השימוש בתחנות כוח מזהמות הפועלות כיום באמצעות פחם, אלא שהיא אף תסייע ללא ספק לפיתוח האזור, לאיכות ואמינות אספקת החשמל בו ולהגדלת התעסוקה".
מחברת אדלטק לא נמסרה תגובה.

מהוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) נמסר: "תחנת הכח של חברת ריינדיר' "התחנה המזרחית"' נבחנת בוuעדה לתשתיות לאומיות במסגרת החלטת ממשלה מס' 2592 אשר הסמיכה מספר יזמים פרטיים לקדם תכניות לתחנות כח בגז טבעי לצורך הגדלת התחרות בענף. במסגרת ישיבת היגוי (קונגרס) שהתקיימה עם תחילת הליך התכנון, הוועדה שמעה את התייחסות הציבור ואת הגורמים הרלוונטיים. כמו בכל תוכנית להקמת תחנת כח, גם עבור תוכנית זו יוכן תסקיר השפעה על הסביבה ותיבחן עמידה בהוראות חוק אuויר נקי. כאמור מדובר בשלב ראשוני בהליך התכנון, התוכנית תקודם על פי הליכי התכנון הקבועים בחוק התכנון והבניי"ה.

 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

🔔

עדכונים חמים מ"צומת השרון כפר סבא"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר