הדמיה של מתחם המעונות מרון לוי אדריכלים
הדמיה של מתחם המעונות מרון לוי אדריכלים

הציבור לא שותף: הערר התקבל ותוכנית מעונות הסטודנטים הוחזרה לוועדה המקומית

חברת הוועדה המקומית ואחת העותרות, יעל סער, בירכה על ההחלטה: "ההיתר קודם בחוסר סמכות ובניגוד לתכנית העירונית המופקדת, תוך הדרת הציבור"

פורסם בתאריך: 4.8.22 07:55

הערר התקבל, פרויקט מתחם אמנה יחזור לוועדה המקומית. ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה קבעה בהחלטתה ביום שני השבוע כי היא מקבלת את בקשת הערר על החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בכפר סבא לתת היתר בנייה לפרויקט מעונות הסטודנטים והמסחר במתחם אמנה בעיר, מבטלת בכך את החלטת הוועדה המקומית ומחזירה אליה לדיון חדש בנושא.

הערר הוגש על ידי שלושה מחברי הוועדה המקומית, חברי סיעת כפר סבא מתקדמת, יעל סער פנחס כהנא והדר לביא, אשר התנגדו בישיבת המליאה מ-22.6 לבקשה –  "בשל היותה נגועה בחוסר חוקיות ובחוסר סבירות משווע. הפרויקט פוגע בציבור במקום להיטיב עימו והוא קודם ואושר ללא סמכות ובהיעדר זכויות בנייה מוקנות מכח תכנית מפורטת עדכנית, בסתירה לתכנית המתאר הכוללנית המופקדת ותוך הזנחת המטרה הציבורית של הקרקע". עוד טענו העותרים: "הפרויקט לוקה בהיעדר בדיקות מהותיות בנושאי תחבורה, סביבה וצרכי ציבור, וצפוי להכביד בפרט על מצב התחבורה המאתגר באזור זה".

שלושת העותרים פירטו את בקשת הערר שלהם: "כידוע, התכנית הכוללנית מופקדת מזה 5 שנים, ולפני כשנתיים הורתה הוועדה המחוזית הנכבדה לפרסמה מחדש לפי סעיף 106 ב' לחוק התכנון והבנייה לאחר שינויים אשר יערכו על ידי הועדה המקומית. התכנית טרם פורסמה מחדש, וזאת לאחר עיכוב מתמשך של הוועדה, דבר המאפשר לקדם פרויקט זה בהתבסס על תכנית מתארית ישנה של העיר, שאינה רלוונטית עוד. מבחינת התאמה הפרויקט לסביבתו, הרחוב בו מוצע להקימו הוא רחוב צר, אשר הגישה אליו מרחובות עמוסים ביותר, ומסביבו מוסדות ציבוריים נוספים. כמו כן, מתוכננת באזור זה תוספת יחידות דיור משמעותית, אשר צפויה להכביד גם היא על עומסי התנועה. כשאלה פני הדברים, הרי שאין זה סביר כי פרויקט בסדר גודל משמעותי זה יוקם ללא בחינת היתכנות תחבורתית ראויה אשר תביא בחשבון את מכלול השיקולים התחבורתיים, הבטיחותיים וצפי האכלוס העתידי של האזור".

עוד טענו העותרים, כי לא בוצע הליך שיתוף ציבור, וכך נמנעה ממנו הזכות להגיש התנגדותו: "על הוועדה המקומית להורות ליזם לערוך תכנית ולערוך שיתוף ציבור. היעלה על הדעת שנמנעה מהציבור זכותו להשמיע את קולו ביחס לפרויקט והשלכותיו האפשריות? לא הוגשו התנגדויות לבקשה להיתר זו, משום ש-"הרואה עצמו נפגע" ממנה (הציבור), אינו יכול להגיש ערר לוועדה נכבדה זו, מאחר ולא הגיש התנגדות. בכך למעשה, הציבור הודר מכל ההליך התכנוני ונמנעה ממנו היכולת להגיש התנגדות, ערר ולבסוף אף פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, כל זאת משום שהיזם "עקף" את ההליך התכנוני והגיש בקשה להיתר עוקפת תכנית מפורטת".

העוררים ביקשו לציין בעתירתם, כי אינם מתנגדים לתוכניות בנייה, לא כל שכן בנייה המיועדת לצעירים. "למעשה, ערר זה מוגש אך ורק לשמירה על מנהל תקין ומניעת הקמת פרויקטים שלא כדין, הואיל ומדובר בפרויקט מסחרי לכל דבר בעניין באצטלה של פרויקט ציבורי ובקרקע ציבורית".

יו"ר ועדת הערר, עו"ד איל תיאודור שרון, קבע בהחלטתו, כאמור, כי הערר מתקבל: "אין חולק בין הצדדים כי היעתרות לבקשת היתר בנייה מחייבת הליך שיתוף ציבור, וכזה לא בוצע, ממילא דינו של הערר להתקבל והחלטת כבוד הוועדה המקומית – להתבטל. ההליך יוחזר אל כבוד הוועדה המקומית, אשר תתבקש לשקול את המסגרת הסטטוטורית המתאימה לביצוע הליך השיתוף, ולאחר מכן להכריע בהתאם, פעם נוספת ובצורה מנומקת, בבקשה להיתר".

חברת הוועדה המקומית ואחת העותרות, יעל סער, בירכה על ההחלטה: "ההיתר קודם בחוסר סמכות ובניגוד לתכנית העירונית המופקדת, תוך הדרת הציבור מלהביע עמדתו. אני מברכת את ועדת הערר המחוזית שקיבלה את עמדתנו. העמדה שלנו מייצגת ציבור רחב שאף חתם על עצומה – בינוי בעיר צריך להיעשות בצורה חכמה ומבוקרת, תוך שמירה על איזון בין הפיתוח לבין צרכי התושבים והעיר".

מעיריית כפר סבא נמסר: "בניגוד לפרסומים על ידי גורמים המבקשים לפגוע בתוכנית להקמת מתחם מעונות לסטודנטים בני העיר, ומתוך רצון למנוע מחלוקות מיותרות לשם השגת מטרה ציבורית חשובה לעיר כפר סבא, ועדת הערר המחוזית מחוז מרכז, נענתה לבקשתה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה להשלים את הליך הרישוי למתחם הסטודנטים, המיועד לקום במתחם אולפנת אמנה (תל חי 6), וזאת לשם השלמת הליך הרישוי ושיתוף ציבור שיתקיים במהלך חודש אוגוסט. יודגש, כי ועדת הערר לא ביטלה את היתר הבנייה שניתן לפרויקט (שכן לא יצא בכלל כזה), אלא קבעה שיש לאפשר לוועדה המקומית להשלים את הליך הרישוי, וזאת כאמור לבקשת הוועדה המקומית עצמה, ולטובת כלל הצדדים הנוגעים בדבר. התוכנית, שפורסמה כבר בינואר השנה, זכתה גם לברכתו של יו״ר התאחדות הסטודנטים הארצית, אלחנן פלהיימר, שאמר אז: ״זוהי בשורה חשובה בקידום מקומם של הסטודנטים בסדרי העדיפויות העירוניים, וצעד חשוב להגירה חיובית של תושבי חוץ ועידוד רכישת השכלה אקדמית בכפר סבא. מתחם האולפנה, הממוקם בין רחוב הגבורות לרופין, נמצא בבעלות פרטית וייעודו לצורכי ציבור. מתחם המעונות יכלול יחידות דיור ייעודיות לסטודנטים, בעלות נמוכה ביחס לדיור להשכרה, כאשר יידרש שלפחות מחציתן יוקדשו לתושבי העיר בלבד. בנוסף, יוקמו במתחם מבני שירותים ומסחר נלווה לשימוש ציבור: מכון כושר, מסעדת סטודנטים, מכבסה, מרפאה, וכן תוכנית תחבורתית מפורטת. המתחם החדש צפוי לספק פתרון לצעירים רבים תושבי העיר, אשר מבקשים להמשיך לחיות בכפר סבא קרוב למשפחותיהם, גם במהלך הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה".

 

יעל סער אמרה בתגובה: "לא ברור כיצד תגובה זו מתכתבת עם החלטה ועדת הערר, שהרי הוועדה פסקה בפירוש כי דין הערר להתקבל וההחלטה ליתן היתר בנייה תתבטל".

כזכור, בחודש דצמבר 2021 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בכפר סבא (מליאה), אישרה לקדם הגשת בקשה להיתר להקמת מתחם מעונות סטודנטים, מסחר ושירותים, במתחם אולפנת "אמנה", אולם חברים בוועדה טענו כבר אז, כי הופתעו לגלות שמדובר בבקשה להיתר: "היינו בטוחים שמדובר בתכנית בסמכות מקומית, אבל מסתבר שזה בכלל בקשה להיתר. בשום מקום לא צוין שזה הולך להיות במסגרת היתר אלא היה רשום בסדר יום –"מציעים מתחם."

מתחם אולפנת אמנה נמצא מדרום לרחוב ויצמן, כאשר רחובות תל חי וגבורות גובלים בו ממערב ורחוב רופין מצפון. השטח כיום כולו מצוי בבעלות פרטית של בני עקיבא וקיימים בו חניה ציבורית לכיוון רחוב הגבורות ומבנה אולם ספורט. גודל המתחם המוצע בתוכנית הוא כ-6.6 דונם עליהם מוצע מתחם של 5 מבנים בגובה בין 12-9 קומות. עוד כולל המתחם המתוכנן שתי קומות מסד בהן שירותי מסחר ותעסוקה כגון מכון כושר, מסעדת סטודנטים, מכבסה, מרפאות, בית קפה כשימוש נלווה למעונות הסטודנטים שיתפרסו על פני 5106 מ"ר. מתחם המעונות צפוי לכלול 450 יחידות דיור ייעודיות לסטודנטים בעלות נמוכה ביחס לדיור להשכרה, כאשר יידרש שלפחות מחציתן יהיו עבור תושבי העיר בלבד.


הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו


תגובות

אין תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"צומת השרון כפר סבא"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר