הפגנת תושבים בנובמבר נגד מפעל בראון בשכונה הירוקה
הפגנת תושבים בנובמבר נגד מפעל בראון בשכונה הירוקה

הבעלים של מפעל בראון: "לעירייה אין שום בסיס עובדתי התומך בהאשמות"

עיריית כפר סבא הודיעה שתפעל לשלילת רישיון העסק של המפעל שבצפון השכונה הירוקה, בעקבות הימצאות ריכוז גבוה של חומר מסרטן בבית הספר לאה גולדברג

פורסם בתאריך: 18.7.18 08:01

קובי בראון, הבעלים של מפעל התערובת בראון שבצפון השכונה הירוקה בכפר סבא, טוען כי הודעת עיריית כפר סבא אתמול (ג') על יציאה למאבק משותף עם תושבי השכונה ופנייתה למשרד להגנת הסביבה כדי להביא לשלילת רישיון העסק של המפעל, בעקבות הימצאות חומר מסרטן בבית הספר היסודי לאה גולדברג בשכונה, קשורה למועד הבחירות המתקרב.

לטענת בראון, המפעל עומד בכל התקנים ולעירייה אין בסיס עובדתי להאשמות נגדו. "חברת בראון סמוכה ובטוחה שהמשרד להגנת הסביבה לא יגרר אחרי הטון המתלהם שמגיע מכיוון העירייה (אשר נוטה להחריף עם התקרב מועד הבחירות) ותושבי השכונה, ויקבע על סמך העובדות שמונחות בפניו, כפי שנקבע בסופו של דבר ביחס לכל ההאשמות שטפלו במשך השנים לחברת בראון, כי אין דברים בגו וכי מכון התערובות שמפעילה חברת בראון פועל כחוק ואינו מהווה מטרד כלשהו לסביבתו", מסר בראון לצומת השרון.

העירייה הוציאה את ההודעה המדוברת לאחר פגישה בין תושבי השכונה עם מנכ"ל העירייה איתי צחר ביום ראשון השבוע, שנקבעה בדחיפות עם חשיפת דוח של המשרד להגנת הסביבה בסוף השבוע שעבר, דוח שקבע כי קיים ריכוז גבוה של חומר מסרטן מסוג פורמאלדהיד בשער הכניסה לבית הספר לאה גולדברג, ובגג המבנה. הריכוז שנמדד גבוה פי שבעה מערכי היעד שאליהם שואף המשרד להגנת הסביבה להגיע, אך נמוך מערכי התקן שבחוק.

בהודעת העירייה נכתב כי "בישיבה הוחלט על פתיחת מאבק משותף על רקע דוח המשרד להגנת הסביבה מסוף השבוע האחרון על מדידות חריגות של פורמאלדהיד. המאבק יתמקד בפעולות נחרצות לשלילת רישיון העסק למפעל, וזאת בשורת צעדים אל מול המשרד להגנת הסביבה, שהוא הסמכות הבלעדית לנושא זה".

המנכ"ל צחר צוטט כאומר כי "הדוח האחרון של המשרד להגנת הסביבה מציג נתונים מדאיגים עד מאוד, וזאת לאור סמיכותו של המפעל אל מוסדות חינוך ובתי התושבים. אני דורש מהמשרד להגנת הסביבה להזמין את בעלי המפעל לשימוע בהקדם האפשרי ולבצע חקירה מעמיקה בנושא השימוש בחומר פורמאלדהיד לרבות: בדיקת רישומים, מחסנים וכל הנדרש לבירור העניין".

עוד נכתב כי העירייה תתקשר עם יועץ מומחה חיצוני שילווה אותה בכל ההליך, וכי תתבצע ביקורת פתע במפעל על ידי נציגת מחלקת רישוי עסקים בעירייה יחד עם נציג היחידה האזורית לאיכות הסביבה. בנוסף, תאגיד הביוב פלגי שרון יבצע דיגום שפכים.

בראון, כאמור, טוען כי למפעל אין קשר לטענות המיוחסות לו. הוא טוען שהערכים שנמדדו בבית הספר גולדברג נמוכים מהתקן, אך העירייה בוחרת להתעלם מהמידע. "ערכי הפורמאלדהיד אשר נוטרו בבית הספר לאה גולדברג (הגם שלחברת בראון אין כל קשר להימצאותם של ערכים אלו), נמוכים בכ-50 אחוז מהערך שהוגדר כרף העליון המותר על פי חוק אוויר נקי לפורמאלדהיד ונחשבים נמוכים יחסית בהשוואה לערכי הפרמאלדהיד אשר נמדדו על ידי המשרד להגנת הסביבה בכל יתר נקודות הניטור ברחבי מדינת ישראל, כפי שצויין בדוח איכות האוויר שפורסם לאחרונה", נמסר מבראון, "עובדות אלו הובאו לידיעת העירייה ולידיעתו של מר צחר בפרט, אשר בחר להתעלם מהן בתשובה לאקונית. למרבה הצער, נראה כי לא הדין ולא העובדות מעניינים את העירייה אשר חברה לגורמים אינטרסנטיים אשר מנהלים מסע הכפשות מתמשך נגד חברת בראון".

עוד מסר בראון כי "חברת בראון מבקשת לחזור ולהדגיש כי היא איננה קשורה כלל לטענות שבחרו לייחס לה, ובדיקות שבוצעו במכון התערובות על ידי מעבדה חיצונית מורשית, ואשר ממצאיהן הועברו למשרד להגנת הסביבה ולעירייה, מוכיחות זאת באופן חד משמעי. משאלו פני הדברים, קשה שלא לתמוה מדוע בחרה העירייה ליצור קישור בין חברת בראון לבין ריכוזי הפורמאלדהיד (התקינים) שנוטרו, ללא שום בסיס עובדתי התומך בהאשמות אלו, וזאת בשעה שבסמוך למכון התערובות מצויים שלל גורמים תעשייתיים וחקלאיים, להם פוטנציאל גבוה עשרות מונים לפליטת פורמאלדהיד".

בתוך כך התברר שבראון שלח השבוע מכתב מעורך דין למנכ"ל העירייה צחר, ובו טענות על כך שמכתב ששלח צחר למשרד להגנת הסביבה בעקבות גילוי הערכים הגבוהים של פורמלדאהיד בבית הספר גולדברג, "מגמתי ורצוף אי דיוקים בלשון המעטה". במכתב לצחר, חוזר בראון וטוען שערכי הפורמלדאהיד שנמדדו בבית הספר גולדברג נמוכים מהתקן, בניגוד לקביעת צחר במכתבו למשרד להגנת הסביבה. עוד הוא חוזר וטוען שלעירייה אין בסיס עובדתי להאשמות נגדו, וכי הקישור שהיא עושה בין הערכים שנמדדו בבית הספר לביו המפעל "מקומם ולא אחראי", וטוען שערכי הפורמלדאהיד שנמדדו בארובות המפעל מזעריים. בראון מבקש במכתב לקבל לידיו תשתית עובדתית מספקת לקיומו של שימוע, כפי שדורשת העירייה, ככל ויש כאלה בידי העירייה, ומזכיר שבאוגוסט 2016 ביטל בית המשפט את החלטת העירייה לבטל למפעל את רישיון העסק, לאחר שלא ניתנה לו הזכות לשימוע הוגן. הוא אומר שבראון לא תשלים עם "התנהגות פסול זו ותשקול את צעדיה בהתאם להתפתחויות".
מהעירייה נמסר בתגובה למכתב כי "בעקבות דו"ח המשרד להגנת הסביבה, שקובע כי מקורו של החומר איננו תחבורתי וכי מקורו התיאורטי הינו מפעל בר- און, עיריית כפר סבא החלה לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה לבירור מעמיק של הנתונים שהוצגו מתוך מחויבות ודאגה לתושבים ולאור העובדה שהמפעל נמצא בסמוך למוסדות חינוך. בין היתר, העבירה למשרד הבריאות בקשה לבירור העניין. יש לציין כי העירייה פועלת מזה שנים ארוכות כנגד המפגעים הסביבתיים ובשיתוף התושבים, ולכך השקיעה משאבים כלכליים רבים וביצעה בדיקות מקצועיות".

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר בתגובה כי "ממצאי הבדיקות הסביבתיות בשכונת כפר סבא הירוקה הציגו ריכוזים הנמוכים מערכי הסביבה, קרי תקני איכות אוויר. עם זאת, כפי שקורה במקומות שונים בארץ, נתקבלו ריכוזי פורמאלדהיד הגבוהים מערכי היעד היממתיים, המהווים ערכים אליהם המדינה שואפת. המשרד בוחן מקורות אפשריים לפליטת ריכוזי הפורמאלדהיד בסביבה, לרבות מפעלים באזור. כמו כן, המשרד להגנת הסביבה ימשיך ויערוך בדיקות נוספות בשכונת המגורים, בדגש על בדיקות פורמאלדהיד וכן יבדוק מקורות אפשריים לריכוזים אלה בסביבה.

באשר לסיכוי כי רישיון המפעל אכן ישלל, מסר המשרד: "יודגש כי הסמכות למתן רישיון עסק, כמו גם שלילתו, נמצאת בידי הרשות המקומית, כאשר המשרד להגנת הסביבה יכול להמליץ על מתן או שלילת רישיון, וברישיון כלולים תנאים של המשרד שעל העסק לעמוד בהם. המלצה של המשרד על שלילת רישיון עסק צריכה להתבסס על מכלול נסיבות, לרבות ראיות להפרות משמעותיות של החוק, באופן שיוצר סיכון ממשי ומידי לציבור".

אולי יעניין אותך גם

תגובות

5 תגובות
 1. אנונימית שגרה קרוב

  פופוליזם לפני בחירות.
  תושבי השכונה קנו את ביתם כשידעו במפורש שיש מפעלים קרובים הקיימים עשרות שנים. הם אינם יכולים לבוא בטענות כעת ולפעול לסגירת מפעל פרטי שעל פי פירסומים בעבר פעל והשקיע רבות על מנת להפחית מפגעים כמו ריח. כמובן שאם המפעל מפר חוקים / תקנות של איכות הסביבה עליו לתקנם אך כפי שעולה מהכתבה, זה לא המצב.
  ו…אין לי כל קשר למפעל או לבעליו.

 2. תושבת הירוקה

  חצופים!
  תנו לחיות בשקט
  תפעילו את המפעל כפי שהיה ללא סרטן באויר מול גנים ובתי ספר.

 3. טיטי

  לא קראת את הכתבה? אין סרטן… ערכים לפי החוק ודומים למה שנמדד בכל חלקי המדינה. אתם מיוחדים שם בירוקה? מחר נסגור את כביש 4 עבורכם.

 4. ה.מ

  מעניין שיש פה אנשים שמגיבחם ללא כל קשר למפעל ובכל זאת היה להם ממש חשוב לקרוא ולהגיב לכתבה, הגיוני למדי…

 5. בן

  לכל צרי העין ובמיוחד ל"אנונימית שגרה קרוב"
  המפעל הזה מייצר ריחות של שריפת כימיקלים מדי יום ביומו. מי שלא גר פה לא מבין…המפעל הזה זה מפגע תברואתי. ריח חמוץ-חריף שמגיח בשעות לא קבועות. נוסיף ונציין שיש גני ילדים ובית ספר ממש ליד!!!
  שנת 2020, המפעל עדיין פה, מפיץ ריחות יותר מבעבר…
  כשמישהו יתעורר , יהיה מאוחר מדי..והכל בגלל קופסאות פח (עצוב…)

🔔

עדכונים חמים מ"צומת השרון כפר סבא"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר