קהילה

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומבט על פרשת השבוע

 ערב שבת פרשת 'אמור' י' אייר תשפ"ד הדלקת נרות: 19:13 צאת השבת: 20:15 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: מספר ציוויים לכהנים, כיצד עליהם להתנהג בחיי היום יום שלהם, כולל הציווי שאסור לכהן להיטמא בנגיעה באדם מת, למעט באם מדובר בקרובים מדרגה ראשונה. כמו כן, אסור לכהן להכנס תחת קורת גג אחת עם מת. […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומבט על פרשת השבוע

ב' אייר תשפ"ד ערב שבת פרשת 'קדושים' הדלקת נרות: 19:08 צאת השבת: 20:08 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: פרשת קדושים מכילה דינים יסודיים ונמסרה בהתכנסות של העם כולו. "קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם". ציוויי האלוקים כוללים דינים שבין אדם לחברו, יש לכבד את ההורים, וזה לא יבוא על חשבון השבת אותה […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומסר מפרשת השבוע

ערב שבת פרשת 'אחרי מות' כ"ה ניסן תשפ"ד הדלקת נרות: 19:03 צאת השבת: 20:03 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: אחרי מיתת שני בני אהרון נדב ואביהו בעקבות כניסתם לקודש הקודשים ללא רשות, מצווה האלוקים למשה כי אהרון ייכנס לקודש הקודשים רק פעם בשנה: ביום כיפור. בהזדמנות זו הוא מוסר לו את ההלכות המיוחדות […]

מצות בשולחן פסח, צילום grafnata-depositphotos.com
מצות בשולחן פסח, צילום grafnata-depositphotos.com

כניסת וצאת החג בכפר סבא והסבר על שביעי של פסח

יום ראשון כ' ניסן תשפ"ד הדלקת נרות: 18:59 צאת השבת: 19:58 יום שביעי של חג הפסח הוא יום טוב החותם את החג. הרב יעקב מזרחי מספר על שביעי של פסח: מה קרה בשביעי של פסח? בט"ו בניסן יצאו בני-ישראל מארץ מצרים לאחר 10 מכות נעתר פרעה והרשה לבני-ישראל לצאת מהארץ למשך שלושה ימים בלבד. כשחלפו […]

מצות בשולחן פסח, צילום grafnata-depositphotos.com
מצות בשולחן פסח, צילום grafnata-depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ועוד מבט על יציאת מצרים

ערב שבת חול המועד פסח הדלקת נרות: 18:58 צאת השבת: 19:58 הרב יעקב מזרחי מספר על חג הפסח: חג הפסח הוא חג העצמאות היהודי האותנטי. מסתבר שלפני 3335 שנים לא היה קל לנתק אותם מהוויית השעבוד. 210 השנים במצרים עשו את שלהן, ועם ישראל התקשה לחשוב על חיים אחרים ושונים. כמה שזה נשמע מוזר, לא […]

מצות בשולחן פסח, צילום grafnata-depositphotos.com
מצות בשולחן פסח, צילום grafnata-depositphotos.com

המצות, היין, ההגדה והקערה: כניסת וצאת החג והסבר על מצוות פסח

ערב ליל סדר – חג פסח, חג החירות, חג האביב, חג המצות. הדלקת נרות: 18:55 צאת השבת: 19:54   הרב יעקב מזרחי מספר על מצוות הפסח:   מצות: נהוג לקחת "מצה שמורה" עגולה עבודת-יד. בליל הסדר אוכלים מצה 3 פעמים. הראשונה – בתחילת הסעודה, לאחר ברכת "המוציא" ו"על אכילת מצה"; השניה – באכילת "כורך", כריך […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומסר מפרשת השבוע

ערב שבת פרשת 'מצורע' שבת הגדול י"א ניסן תשפ"ד – יום ההולדת של הרבי מליובאוויטש – יום של קבלת החלטות טובות. הדלקת נרות: 18:53 צאת השבת: 19:52 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: בפרשה אנו קוראים על התהליך שהכהן מעביר את המצורע על מנת להיטהר מצרעתו. עליו להביא שתי ציפורים כאשר האחת נשחטת ואילו […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומסר מפרשת השבוע

ערב שבת פרשת 'תזריע' ד' ניסן תשפ"ד הדלקת נרות: 18:48 צאת השבת: 19:47 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע:   בפרשה מובאות ההלכות של אישה שילדה בן זכר, וההלכות של ברית מילה כאשר התינוק בן שמונה ימים. והקורבן שצריכה היולדת להביא כבש לעולה ובן יונה או תור לחטאת על המזבח. לאחר מכן ההלכות והדינים […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומסר מפרשת השבוע

ערב שבת פרשת 'שמיני' ופרשת 'החודש' כ"ו אדר שני תשפ"ד הדלקת נרות: 18:43 צאת השבת: 19:41 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: בסיום הפרשה הקודמת אהרן ובניו הוסמכו להיות כהנים, בחגיגה שערכה שבעה ימים. פרשתנו מתחילה ביום השמיני לאחר החגיגה, אהרן מקריב קרבן חטאת, על חלקו בחטא העגל. וגם בני ישראל הקריבו קרבן חטאת […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומסר מפרשת השבוע

ערב שבת פרשת 'צו' ו'פרשת פרה – פרה אדומה' יט אדר שני תשפ"ד הדלקת נרות: 18:38 צאת השבת: 19:36 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: בפרשת צו – משה רבינו מעביר את הדינים של עבודת הכהנים על הקרבנות ניתנים ההוראות לעבודת הכהנים הקשורים לקרבנות שנשרפים על המזבח, וכן קרבנות שנאכלים על ידי הבעלים או […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומסר מפרשת השבוע

ערב שבת פרשת 'ויקרא' 'שבת זכור' י"ב אדר ב' תשפ"ד הדלקת נרות: 17:33 צאת השבת: 18:31 הרבב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: הפרשה פותחת את החומש השלישי בחמישה חומשי תורה. ספר ויקרא נקרא גם תורת כהנים, כיון שמכיל את ההלכות של הכהנים בעת עבודתם במשכן ובמקדש. ה' קורא למשה רבינו ונותן לו הפרטים של […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומבט על פרשת השבוע

ערב שבת פרשת 'פקודי' ה' אדר ב' הדלקת נרות: 17:28 צאת השבת: 18:26 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: בפרשה אנו קוראים על הזכות שניתנה לבצלאל ואהליאב לבנות את המשכן. כמו כן ניתנו כאן הכמויות לחומרים השונים לבניית המשכן וכליו וכן לתפירת הבגדים לכהנים. התורה גם מספרת על המספר של בני ישראל באותה עת […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומבט על פרשת השבוע

ערב שבת פרשת 'ויקהל', 'שקלים' כ"ח אדר א' תשפ"ד 'שבת מברכים חודש אדר ב" הדלקת נרות: 17:23 צאת השבת: 18:21 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: פרשת ויקהל, מתחילה למחרת יום כיפור, בו ירד משה רבינו עם הלוחות השניות, ומקהיל את כל בני ישראל לומר להם את המצוות שקיבל מאלוקים. לנוח בשבת קודש ולא […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומבט על פרשת 'כי תשא'

ערב שבת פרשת 'כי תשא' כ"א אדר א' הדלקת נרות: 17:18 צאת השבת: 18:16 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: ה' מצווה את משה לספור את בני ישראל על ידי שיאסוף מהם תרומה של מחצית השקל עבור כל אדם. וכך לא ייפגעו מעין הרע. ה' מצווה את משה להכין כיור נחושת על מנת שישתמשו […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומבט על פרשת 'תצווה'

ערב שבת פרשת 'תצווה' י"ד אדר א' (פורים קטן) הדלקת נרות: 17:12 צאת השבת: 18:11 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: הפרשה פותחת בהדלקת המנורה בכל לילה ידליק אהרן את המנורה עם שמן זית זך. משה יקרב את אהרון אחיו ואת בניו – נדב ואביהוא, אלעזר ואיתמר – כדי שישמשו ככהנים במשכן. אומנים יתפרו […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומסר מפרשת תרומה

ערב שבת פרשת 'תרומה' ז' אדר ראשון תשפ"ד הדלקת נרות: 17:07 צאת השבת: 18:04 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: בורא העולם מבקש: "דבר אל בני ישראל ועשו לי מקדש" "ואז אשכון בתוכם – בתוך כל אחד ואחד". ופירוט של הכלים אותם יש להכין עבור ה'משכן' – מקדש עראי בו יעבדו את האלוקים. יש […]

נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com
נרות שבת וחלת שבת Tomert Depositphotos.com

שבת שלום: כניסת וצאת השבת בכפר סבא ומבט על פרשת משפטים

ערב שבת פרשת 'משפטים' ל' שבת תשפ"ד ראש חודש אדר ראשון הדלקת נרות: 17:00 צאת השבת: 17:58 הרב יעקב מזרחי מספר על פרשת השבוע: בפרשת משפטים ניתנות לנו מספר מצוות נוספות לאחר מתן תורה. בתורה ישנם שלושה סוגים של מצות: משפטים – ציווים שמסוגלים להבין גם בשכל את הסיבה. חוקים – מדובר במצוות שלא היינו […]

🔔

עדכונים חמים מ"צומת השרון כפר סבא"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר