צביקה צרפתי ואיתי צחר בישיבת מועצת העיר בחודש יוני
צביקה צרפתי ואיתי צחר בישיבת מועצת העיר בחודש יוני

משרד הפנים על רוטשילד 55: "אנחנו לא מוכנים להוות גורם 'מלבין' לפגמים בהליך"

מנכ"ל העירייה איתי צחר ממשיך לדרוש מהמשרד ליישב את המחלוקת באשר לחוקיות ההצבעה במועצת העיר, אך במשרד הפנים מחזירים את הכדור לעירייה

פורסם בתאריך: 14.10.18 14:12

משרד הפנים אינו מוכן לאשר את תקינות הליך ההצבעה במועצת עיריית כפר סבא בחודש יוני, אז אישרה המועצה בהליך שנוי במחלוקת להעביר קרקע עירונית ברוטשילד 55 בעיר לידי היזם אלי סבאג, שהיה בין התורמים בבחירות האחרונות לסיעת מעוף, סיעת ראש העירייה לשעבר יהודה בן חמו. "מי שאחראי לתקינות ההליך ברשות המקומית הינו יו"ר הרשות והיועץ המשפטי, ואין אנו מוכנים להוות גורם 'מלבין' לפגמים בהליך", כתבה ממלאת מקום מרכז שלטון מקומי במחוז מרכז במשרד הפנים, דבורה קטאשוילי, למנכ"ל העירייה איתי צחר ב-29 באוגוסט, לאחר שצחר ביקש מהמשרד ליישב את המחלוקת לגבי חוקיות ההצבעה.

נזכיר שבימים אלה מתבררת בבית המשפט המחוזי בלוד, בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, עתירה שהגיש יו"ר האופוזיציה והמתמודד לראשות העיר יובל לוי בדרישה לבטל את ההחלטה. בדיון שהתקיים ביום ראשון בשבוע שעבר, קבע השופט מנחם פינקלשטיין כי על העירייה להעביר לעיונו בתוך שבעה ימים את ההתכתבויות בין צחר למשרד הפנים, וצירף את המשרד כמשיב לעתירה. בהמשך הוציא השופט לפי בקשתו של לוי צו איסור פרסום באשר לפרטים מסויימים בבקשה לתיקון פרוטוקול הדיון שהגישה העירייה למחרת הדיון. היום (ראשון) אמור בית המשפט לקבל החלטה כלשהי בנושא.

יובל לוי

יובל לוי

התכתובת בין צחר למשרד הפנים עלתה בסוף השבוע האחרון לאתר עיריית כפר סבא. על פי התכתובות, פנתה קטאשוילי ב-3 ביולי השנה ליועמ"ש של עיריית כפר סבא, עו"ד אלון בן זקן ולראש העירייה צביקה צרפתי, בבקשה שיתנו התייחסותם לשאילתה של צומת השרון שנשלחה יום קודם לכן בעניין הפרשה.

ב-8 ביולי התייחס צחר לטענות, תוך שהוא מגולל את גרסתו להשתלשלות האירועים בישיבת המועצה, והדגיש כי "העירייה ולא תקדם את ההסכם מול היזם עד להתבהרות כל הדרוש וקבלת כל האישורים הנדרשים ולפיכך אבקש את התייחסות משרד הפנים להליך ההצבעה".

למחרת, ב-9 ביולי, השיבה לו קטאשוילי כי עליו לפנות ליועמ"ש הרשות לקבלת חוות דעתו בנושא. צחר השיב עוד באותו היום: "המענה ששלחת אינו סביר לטעמי. אנו זקוקים לעזרתכם בנושא זה ולחוות דעת משרד הפנים כממונה על הרשות. אודה על קבלת התייחסות לסוגיה המשפטית שבנדון על ידי משרד הפנים. אבהיר שוב כי עד לקבלת הכרעה בנושא זה אין בכוונתי לקדם את ההסכם המדובר".

הממונה על מחוז מרכז במשרד הפנים, יונתן בר סימן טוב, השיב לצחר כעבור כשעה: "איתי, התקשר אלי. סיכמנו שאם ליועץ המשפטי של הרשות יש שאלות הוא יכול לפנות לנתי להתייעץ איתו".

איתי צחר. צילום עזרא לוי

איתי צחר. צילום עזרא לוי

במכתב ששלח צחר לבר סימן טוב ב-12 ביולי נכתב בין השאר: "לעניין אי חוקיותה של הצבעת המועצה בעניין שבנדון. מן הבחינה המשפטית העירייה סבורה כי החלטה זו התקבלה על פי כל דין, כפי שיובהר להלן ולכל ניסיון לאתר פגמים פרוצדורליים בהחלטה, תוך טפילת האשמות חמורות כנגד עובדי עירייה העושים את מלאכתם נאמנה ובתום לב, זאת ללא כל תימוכין שבדין, הינה פעולה הרת אסון שאין להתירה". לדבריו ההחלטה התקבלה בהתאם להוראות הדין "ולא ניתן להתעלם מהתחושה הקשה כי מקורה של פנייה זו נעוץ בשיקולים לא ענייניים המדיפים ריח פוליטי חריף, בהתחשב בסמיכות הזמין למועד הבחירות לרשויות המקומיות". צחר חזר וביקש את התייחסות הלשכה המשפטית במשרד הפנים לשאלת תקינות הליך ההצבעה, וכפועל יוצא לתקפות ההחלטה שהתקבלה.

ב-16 ביולי השיבה קטאשוילי כי בטרם ישיבו על המכתב הם מבקשים חוות דעת כתובה ומנומקת החתומה על ידי היועץ המשפטי של הרשות. חוות הדעת התקבלה עוד באותו היום. על פי חוות הדעת של היועץ המשפטי של העירייה אלון בן זקן, סעיף 45 לתקנון בדבר ישיבות מועצה, זימונן והנוהל בהן הנושא כותרת "מניית הקולות", קובע כי סמכותו של יושב הראש לערוך הצבעה חוזרת במקרה ובו תוצאות ההצבעה אינן ברורות. לטענתו, נסיבות המקרה דרשו ספירת חוזרת של הקולות – פעולה המחויבת על פי דין וכך נעשה.

"גם אם תתקבל הטענה כי המדובר בהצבעה חוזרת, הרי שממילא נתונה לראש העיר הסמכות על פי סעיף 46 לתקנון הנושא כותרת 'דיון חוזר בהחלטה' להעמיד לדיון חוזר ולהצבעה כל הצעה שנדחתה".

כאן מביא היועמ"ש את לשון סעיפים 45 א' ו-ב' ו-46 א' ו-ב'. בסעיף 45 כתוב כי אם תוצאות ההצבעה אינן ברורות ליושב הראש או שערער אחד מחברי המועצה עליהן, ימנה יושב הראש שני מוני קולות מבין חברי המועצה מוני קולות ויטיל עליהם את מניין הקולות בהצבעה חוזרת. נציין כי בחוק לא נכתב כי לחברי המועצה מותר להצביע אחרת מהאופן בו הצביעו בספירה הראשונה כפי שנעשה בפועל, וכי ממילא נכתב כי יש לקיים הצבעה כדי לספור מחדש את הקולות.

בסעיף 46 נכתב כי לא תועמד לדיון ולהצבעה הצבעה לביטול החלטה, או הצעה לדיון מחודש בהצעה שנדחתה, אלא לאחר שעברו שלושה חודשים ממועד ההחלטה או ממועד דחיית ההצבעה לפי העניין, זולת לפי דרישה של ראש העירייה או שליש לפחות מחברי המועצה חתומה בידיהם. עוד נכתב כי לא ייערך דיון חוזר בהחלטה יותר מפעם אחת.

עו"ד בן דוד טוען כי "כך או כך, עסקינן בשתי פעולות (ספירה חוזרת של הקולות והצבעה חוזרת) שממילא מצויות בסמכותו של ראש העיר, ודי בכך כדי להזים כל טענה בדבר פגם בחוקיות ההחלטה. עוד יאמר, כי הספירה החוזרת של הקולות נעשתה תוך דקות ספורות לאחר שנערכה ההצבעה במסגרת הדיון באותו נושא, ולפני שהמועצה עברה לדון בנושא הבא שעל סדר היום. אשר על כן, אני סבור כי לא נפל פגם בחוקיות החלטת המועצה דנן".

השטח ברוטשילד 55. צילום עזרא לוי

השטח ברוטשילד 55. צילום עזרא לוי

ב-29 באוגוסט כתבה קטאשוילי לצחר: "בהמשך למכתבכם בעניין שבנדון, יובהר כי המשרד אינו מוכן לאשר תקינות ההליך ברשות המקומית. מי שאחראי לתקינות ההליך ברשות המקומית הינו יו"ר הרשות והיועץ המשפטי, ואין אנו מוכנים להוות גורם "מלבין" לפגמים בהליך".

צחר השיבה לה ב-2 בספטמבר: "קיבלתי בהפתעה רבה את תשובתך ואת האמור בה ואני דוחה על הסף את האמירה שאינכם 'מוכנים להוות גורם שמלבין פגמים בהליך'. התבקשתם לחוות דעה משפטית האם יש פגמים או אין פגמים בהליך. כפי שהוסבר באריכות בכתב ובעל פיה, הופנו האשמות כלפי העירייה בנושא זה ואנו רוצים לוודא שאין טעות במעשינו ולפיכך פנינו אליכם. אבקש התייחסותכם לתקינות או אי תקינות ההליך שבוצע, לא ברור לי מדוע הדבר אינו אפשרי ופשוט".

קטאשוילי השיבה: "הממונה על המחוז ומשרד הפנים אינם מספקים ייעוץ משפטי לעירייה. חוק הרשויות המקומיות קובע כי זהו תפקידו של היועץ המשפטי של העירייה. ככל שישנן חששות לגבי תקינות ההליך, יש לבררן מול היועץ המשפטי של העירייה".

ממשרד הפנים נמסר בתגובה: "הנושא נמצא ונדון בימים אלה בערכאות המשפטיות ותגובת משרד הפנים תינתן בבית המשפט".

אולי יעניין אותך גם

תגובות

🔔

עדכונים חמים מ"צומת השרון כפר סבא"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר